Публикация

Изследвания за предиабет и затлъстяване

Диабетът води до усложнения, това е всеизвестен факт. Малцина обаче знаят, че предиабетът също води до усложнения. Много от хората над 45 год. със затлъстяване и наднормено тегло имат предиабет, без да знаят това.


Вече е установено, че с нарастване на теглото се увеличават и случаите на захарен диабет. Затлъстяването и захарният диабет се открояват като рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания. Диабетът води до усложнения, които се появяват след 3-5-10 години. Напоследък много се работи вече и в областта на предиабета, за да се установят усложненията, които възникват вследствие на предиабетните състояния. 

Сдружение "Диабет и  предиабет" работи чрез своите доброволци, за да подпомага пациентите с диабет и предиабет, но и лекарите, които се борят със заболяването. Наскоро започна един  голям research-проект за предиабет и затлъстяване, чийто резултати се очаква да бъдат пробив в разбирането за предиабета. Скоро ще започне и проект за изследване на усложненията при диабет и предиабет. Ще се извършват много детайлни изследвания и наблюдение на участващите в проекта. В момента се търсят хора със затлъстяване и/или предиабет. 

Редица проучвания показват връзката между затлъстяването и диабета. Установява се връзка между нарастването на индекса на телесната маса (ИТМ), заболеваемостта и смъртността като цяло. Затлъстяването се свързва с повечето сърдечно-съдови рискови фактори, по-специално с повишено артериално налягане, влошено състояние на липидите - повишен LDL-холестерол и нисък HDL-холестерол. С увеличаване на наднорменото тегло случаите на захарен диабет нарастват много, а така също и сърдечно-съдовите инциденти.

Изследванията в research-проекта за предиабет и затлъстяване са безплатни, ако искате да участвате в тях, моля свържете се с нас на prolidiabet1@abv.bg, сдружение "Диабет и предиабет".

Коментари