Публикация

НЯМА ДА ИМА ЗАБАВЯНЕ В СРОКОВЕТЕ НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ПАРТНЬОРИ НА НЗОК

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Националната агенция за приходите (НАП) постигнаха консенсус за начина, по който институцията ще изпълнява Решение на Министерския съвет № 788/29.11.2014 г.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Националната агенция за приходите (НАП) постигнаха консенсус за начина, по който институцията ще изпълнява Решение на Министерския съвет № 788/29.11.2014 г. Спазването на Решението няма да доведе до забавяне на заплащането на договорните партньори на институцията за извършена и отчетена дейност в сроковете, определени в индивидуалните им договори.

Коментари