Публикация

Сдружение "Диабет и предиабет" приема нови членове и доброволци

Ние работим, за да дадем шанс на хората в риск от диабет никога да не станат диабетици, а на диабетиците - да живеят достойно и без усложнения. Който харесва нашата мисия, нека се присъедини към нас.


Основната дейност на сдружението е насочена към профилактиката на диабета и усложненията му, както и извършване на други дейности, посочени в устава на сдружението.

Нашата визия: Хората в България, които имат предиабет или са в рисковите групи за диабет, да имат възможността никога да не станат диабетици, а диабетиците никога да не развият усложнения.

Нашата мисия: Ние работим, за да дадем шанс на хората в риск от диабет никога да не станат диабетици, а на диабетиците - да живеят достойно и без усложнения. Това правим чрез:

Провеждане на скрининги за диабет и предиабет за идентифициране на хора с диабет, предиабет или от рисковите групи за диабет. Обучение и подкрепа на хората от тези групи, за да имат възможността никога да не станат диабетици. Подкрепа и обучение на диабетиците и хората с метаболитен синдром и затлъстяване, с цел да не развият усложнения и да подобрят качеството си на живот.

Нашите цели са:

  • Подобряване на условията за превенция и лечение на диабета, метаболитния синдром и усложненията им. Провеждане на скрининги за диабет и предиабет. Създаване на условия за провеждане на ежегодни национални скрининги за диабет и предиабет. Превръщане на скринингите и ранната диагностика на диабета и метаболитния синдром в национален здравен приоритет.
  • Защита на правото на профилактика, на правото на равнопоставеност на достъпа до профилактика и лечение на диабета. Създаване на диалог между пациентите и държавните институции по въпросите на ранната диагностика и профилактиката. Създаване на стандарти в областта на профилактиката, мониторинг на здравните институции.
  • Ангажиране на обществеността за решаване на проблемите, свързани с диабета, предиабета и метаболитния синдром.

Нашите приоритети са:

  • Подобряване на информираността на болните, на хората от рисковите групи и на обществеността за диабета, предиабета и метаболитния синдром относно съвременните методи на лечение и профилактика, предотвратяване на развитието на тези заболявания и усложненията, свързани с тях.
  • Насърчаване на хората към профилактика, повишаване на социалното включване на хора от рисковите групи и съмишленици към различни инициативи и дейности, свързани с превенция, диагностика и лечение на тези заболявания.
  • Отстоявяне правото на профилактика и равния достъп до профилактика. Отстоявяне правото на достъп и равен достъп до съвременно и качествено лечение на диабета и метаболитния синдром. Провеждане на застъпнически кампании с цел подобряване условията за достъп до здравни и социални услуги в България.
  • Защита на правата на пациентите, на хората от рисковите групи и техните семейства.
  • Мониторинг на работата на държавни и общински институции, органи и организации, работещи в сферата на здравеопазването или касаещи здравето на населението.

Коментари