Публикация

Вижте какви неотложни промени предлага здравният министър (ВИДЕО)

На дебат, организиран от клуб Investor.bg, Петър Москов представи концепцията си за финансирането на медицинските услуги, спешната помощ, електронното здравеопазване и лекарствената политика


3 пакета за пациенти – базов, допълнителен и спешен

Базовият пакет ще се плаща 100% от здравната каса. Той ще покрива близо 95% от болестите, от които страдаме, като ще обхваща целия спектър дейности – от профилактиката до високотехнологичното лечение. В него ще влизат майчино и детско здравеопазване, онкологични заболявания, отчасти пулмология – всички патологични групи, които водят до основната заболеваемост и крият рист от инвалидизиране. На него ще разчитат здравноосигурените. Всички дейности ще се преостойностят и ще се финансират, така че да се осигури адекватно лечение за всеки.

Допълнителният пакет ще включва всички допълнителни патологии и ще се финансира на базата та доброволно здравно застраховане.

Спешният пакет ще бъде ангажимент на фиска, на държавата. Критериите за спешно състояние ще бъдат ясно дифирирани и систематизирани. На този пакет ще разчитат и неосигурените.

Цели групи заболявания ще бъдат извадени от болничната помощ и ще бъдат прехвърляни в извънболничната с оглед оптимизиране на публичните разходи. Сега има дублиране на дейности – за едно и също нещо в болница се плащат 600 лв., а навън – 25. В средата на годината за това ще има и общо становище на Министерството на здравеопазването, Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса.

Реимбурсират лечение на заболявания, не лекарства

Занапред няма да се реимбурсира определен медикамент, а лекарствена терапия за заболяване. Така всеки ще може да получи от солидарния пакет пълния набор от лекарства за дадено заболяване. На 100% ще се реимбурсират референтните медикаменти от целия набор от групи лекарства, примерно за хипертония. Всеки български гражданин ще може да получи при даден пакет компенсация за пълния набор от медикаменти, с които се лекува. Това е честно и смислено.

Ще се върви към прогенерична лекарствена политика

Министерството на здравеопазването стои зад политиката, че където има възможност, трябва да се финансира по-евтиния генерик, а освободеният ресурс да отива за иновативни терапии. Самата цел да се реимбурсира заболяване, а не даден медикамент, е парекселанс прогенерична политика. Там, където патентите са изтекли, трябва да се минава към генерика.

Електронна борса за доставка на лекарства в болниците

Електронна платформа за доставка на лекарства в лечебните заведения ще заработи в края на пролетта. Механизмът й на функциониране ще бъде регламентиран с постановление на Министерския съвет следващата седмица. Такава платформа е въведена в още няколко страни в Европа и това е довело до понижаване на разходите за лекарства на болниците с около 20%. В платформата ще може да се конкурират всички фирми за лекарства. Сега 90% от доставките в болниците в момента се правят от 4 фирми, а има регистрирани 200. През този търг не е нужно да си другарче на директора на болницата. Не е нужно да имаш административно съответствие, защото има ясен списък на фирмите, които могат да търгуват с медикаменти. Има и ясен списък на медикаментите, които могат да бъдат търгувани. Има и ясен брой лечебни заведения, които могат да образуват тези търгове. Това дава гъвкавост на самите болниците да могат да изискват най-добра обективна цена за това, което им е нужно. Електронният търг дава преди всичко прозрачна процедура и всякакъв вид лобизъм ще отпадне. В търговете за лекарства ще участват и малки и средни фирми. Големите ще се научат да играят пазарно или ще спрат да бъдат големи. С въвеждането на електронни търгове за лекарствата ще отпадне нуждата фирмите да поддържат огромни офиси във всеки по-голям град на България. Ще отпадне и възможността търговете да бъдат обжалвани, защото сега заради това болниците месеци наред нямат достъп до лекарства.

Здравният министър ще възлага обществените поръчки в здравеопазването

Обществените поръчки в сектор здравеопазване вече ще се възлагат централно. Това предвижда нова концепция, одобрена от Министерския съвет. Документът е разработен от МЗ съвместно с Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.

В концепцията е заложено създаването и развитието на орган за централизирано възлагане на обществени поръчки в сектора, който да провежда процедурите с цел сключване на рамкови споразумения за доставки от името и за сметка на бюджетите на възложителите и определяне на изпълнители чрез специално създадена интегрирана информационна система - онлайн платформа за електронна търговия (електронен търг и електронен каталог).

Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване” (ЦОВОПСЗ) се предлага да бъде министърът на здравеопазването. Предвижда се първоначално да се провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки само от името и за сметка на лечебните заведения за болнична помощ, посочени в чл. 9 от Закона за лечебните заведения. На втори етап се предвижда да се разшири обхватът на субектите, които ползват услугите му, като в системата се включат и другите лечебни заведения, които имат качеството на възложител по смисъла на ЗОП, а на трети етап – да се разшири и обсегът на стоките, обхванати в електронния каталог.

Тази система ще доведе до икономия на време, административен и финансов ресурс за болниците, както и до намаляване на цените на лекарствените продукти поради големия обем и количества. Създаването на електронната платформа ще даде възможност за по-бърз и качествен отговор на нуждите на възложителите, за увеличаване на конкуренцията и постигане на по-изгодни условия за възложителите в сектора. Разширеното използване на електронни способи и средства и интегрирането на платформата със съществуващите електронни регистри ще допринесе в значителна степен и за ефективното противопоставяне и недопускане на корупция в сектора.

Здравната карта с болниците - до лятото

Здравната карта на България, в която ще бъде записано в кой град от какви болници има нужда, ще бъде готова най-късно преди лятната ваканция на 43-тото Народно събрание. Тя ще е адекватна на забелеваемостта в отделните региони и ще има задължителен характер.

Карта на аптечната мрежа

МЗ заедно с фармацевтичния съюз ще бъде изградена карта на аптечната мрежа. Ще има ясен регламент за профила, който може да има всяка една от 4-те аптеки, собственост на магистър-фармацевта - ако една е в града, другата да е отдалечено място, където няма други аптеки, тратата да е денонощна, четвъртата да проивежда галенови форми и т.н.

Лекарските заплати според квалификацията

Работи по нов начин за остойностяване на лекарския труд, който ще отчита не колко пациенти е прегледал един специалист, а дали е добър професионалист и дали се развива в своята област. Новият модел на заплащане ще засегне основно работещите в болниците, където сега финансирането пряко зависи от броя преминали пациенти по клиничните пътеки.

Идеята е остойностяването да се извършва чрез квалификационна скала, както и чрез вътрешно оценяване в гилдията по ясни и обективни критерии. Квалификационната скала ще отчита броя на квалификациите и специалностите на лекаря, а гилдията трябва да отсява кой е добър лекар и кой не. Ще съм добър доктор не защото през кабинета ми са минали много пациенти, а защото гилдията периодично оценява високо труда ми. Гилдията в лицето на лекарския съюз трябва да поеме контрола върху това дали един лекар се усъвършенства реално и владее ли модерните постижения на медицината.

Сериозна част от българските професори са прочели последната си книга през 80-те години и съответно лекуват пациентите по методите от 80-те години.

20% повече за заплати в спешната помощ

Предвидени са 20% увеличение на средствата за заплати в спешната помощ. Идеята е това да става в началото на всяка година за период от 5 г., с което кадровата криза да бъде преодоляна. 10 нови лекари са се записали само през януари в столичната „Спешна помощ“. Възможността за развитие на тези хора ще става чрез Наредбата за специализация.

24-часово наблюдение на болни в спешните центрове

Част от пациентите, които се нуждаят от спешна помощ, ще могат вече да остават под лекарско наблюдение за 24 часа и в Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСПМ). Така вместо да бъдат хоспитализирани в болници, те ще могат да получат помощ по-бързо и по-качествено.

Това е само една от готвените промени в Спешна помощ. Предвижда се още обновяване на автопарка - очаква се да се купят 400 нови линейки, подмяна на обзавеждането и апаратурата в тях и преобразяването на центровете за медицинска помощ, така че в тях да може пациентите да остават там за 24-часово наблюдение.

В момента пациент с хипертония, който влиза в центровете за спешна медицинска помощ или филиалите, хипертонията не се овладява в рамките на един час и той се хоспитализира. Идеята е да може да остане в центъра за спешна медицинска помощ 24 часа, с което да отпадне необходимостта от неговата хоспитализация, състоянието му да бъде овладяно и при овладяване на човекът да се прибере вкъщи.

Електронни направления за специалист сменят хартиените

Направленията на хартиен носител, с които сега пациентите посещават лекари-специалисти, ще бъдат заменени с електронни от следващата година. Това обаче не значи, че направленията ще станат неограничени, тъй като в една система не може да има безконтролен достъп до всичко, след като парите са ограничени. Очаква се всеки здравноосигурен да има електронна здравна карта, в която ще бъде кодиран определен брой направления. Личният лекар ще преценява единствено кога да отключва някое от тях. Така ще отпадне опасността да останем непрегледани, защото направленията на личния ни лекар са свършили.

Коментари

Много разумни и смели предложения!

Този път има пилот в самолета на МЗ :)