Публикация

Национална конференция по гастроентерология с меджународно участие - Бургас 2015 (ПРОГРАМА)

Форумът ще се проведе на 04-06 юни 2015 г. в Бургаски свободен университет


Годишната Конференция на Българското дружество по гастроентерология ще се състои на 04 - 06

юни 2015 г. в гр. Бургас, в аулата на Бургаски свободен университет

Научната програма ще включва следните основни направления:

04 юни – четвъртък

Училище „Инвазивна гастроентерология и хепатология”- видео-фестивал с представяне и дискусия на клинични случаи.

05 юни – петък

- Helicobacter pylori и заболявания на гастоинтестиналния тракт - митове и реалности

- Заболявания на панкреаса

06 юни – събота

Хепатология

- Новите схеми в лечението на хроничните чернодробни заболявания с вирусна генеза - очаквания и

реално състояние

- Хепатоцелуарен карцином и метастатична болест на черния дроб - мултидисциплинарен подход.

Коментари