Публикация

НЗОК Е ДАЛА УКАЗАНИЯ НА РЗОК ЗА ТЕРАПЕВТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ЛЕКУВАТ С РИВОТРИЛ

ТЕРАПЕВТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ЛЕКУВАТ С РИВОТРИЛ


  • В Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е постъпило писмо от фирма Рош България ЕООД,с което уведомява за изключване от Приложение №1 и Приложение №2 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС) на лекарствените продукти Rivotril tabl. 2 mg х 30 и Rivotril tabl. 0,5 mg х 50. Приложените решения влизат в сила от 06.02.2015 г. и се очаква да бъдат отразени в ПЛС с актуализация от 16.02.2015 г.

За да не бъде прекъснато лечението на пациентите, НЗОК е дала указания на Районните здравноосигурителни каси да уведомят договорните партньори и ЗОЛ, които са започнали терапевтичен курс с Rivotril tabl. 2 mg х 30 и Rivotril tabl. 0,5 mg х 50, да се обърнат към лекуващия лекар за терапевтична алтернатива, съобразно наличните в ПЛС лекарствени продукти.

Коментари