Публикация

​Проблемът с инфертилитета - реалност в световен мащаб

Важна мярка за лечение на безплодието и по този начин – за контрол над демографския проблем - е медицинска и социално-икономическа подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми. Необходимо е те да имат по-улеснен достъп до медицински услуги и държавно финансиране.


Георги Дойчев специалист медицинска генетикаМетодите в асистираната репродукция постоянно се усъвършенстват и дават възможност за лечение на много проблеми с безплодието (най-често срещаните са тубарен фактор и ендометриоза при жените, или нисък брой и намалена подвижност на сперматозоидите при мъжете). Развили са се и методите за диагностика на генетични заболявания на ембриона преди имплантиране в матката (преди трансфера), като по този начин се предотвратява раждането на деца с вродени дефекти. Движеща сила за развитието на ин витро оплождането е задълбочаващият се проблем с безплодието в западния свят.

Според международни статистически данни, които се отнасят и за България, в наши дни 15-20 % от младите двойки имат проблеми със зачеването.

Влошаването на характеристиките на спермата (валидно в световен мащаб) е сред основните причини за това. Статистически анализи в много страни (Англия, Шотландия, Франция, Дания, България) показват, че обемът на спермата и броят и подвижността на сперматозоидите намаляват през последните десетилетия. Във Франция се наблюдава спадане в средния брой сперматозоиди в спермограмите на мъжете с около 2 % годишно. Аналогични резултати наскоро бяха обявени и за българското население.

Задълбочаването на проблема с инфертилитета е реалност в световен мащаб. Безплодието причинява сериозно психологическо бреме и има широки социални последици.

Последиците от проблемите със зачеването са свързани с демографската криза и застаряването на населението. Продължителността на живота се увеличава, а броят на двойките в репродуктивна възраст и следователно раждаемостта, намалява.

Очевидно е, че българското население застарява –делът на хората, по-възрастни от 65 години, почти се е утроил от 1941 до 1986.

Въпросите, свързани с безплодието трябва да ни вълнуват значително през следващите години, тъй като нарушения в структурата на възрастовата пирамида водят до намаляване на населението в репродуктивна възраст. Това ще има значително въздействие върху социалното и икономическото ни развитие.

Ниската раждаемост зависи от начина на живот и има своите социални и икономически причини. Средната възраст на сключващите брак се е повишила и се наблюдава отлагане на решението за първо дете. Впоследствие, репродуктивната способност на двойките намалява, което води до сериозно намаляване на броя родени бебета.

До влошаване на проблема с ниската раждаемост води и това, че има по-малък брой деца на двойка родители, в сравнение с предишното десетилетие.

Медицинските и социални проблеми, свързани с безплодието изглеждат още по-сериозни, когато се позоваваме на страна с тежки демографски проблеми като България.

Важна мярка за лечение на безплодието и по този начин – за контрол над демографския проблем е медицинска и социално-икономическа подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми. Необходимо е те да имат по-улеснен достъп до медицински услуги и държавно финансиране.

Успехът в борбата с безплодието е висок (25-30% на опит) и зависи от причините на проблема със зачеването при двойката и от конкретната терапия.

Средната вероятност за зачеване при млада и фертилна двойка е около 20% за всеки опит в дните около овулация, тогава изглежда, че ин-витро е доста ефективна алтернатива.

Покриването на стойността на необходимите лекарства би имало сериозен благоприятен ефект. В Европейския съюз, или в страни като Турция, където няма ниска раждаемост, здравните застраховки покриват до 80-100% от разходите за IVF.

Последиците от ниската раждаемост са известни. Застаряването на икономически активното население е довело до намаляване на брутния вътрешен продукт, което е особено видно в настоящите години и означава увеличаване на разходите за здравеопазване и пенсии.

Мерките ще изискват свиване на бюджетните разходи за тази група от населението, която все повече ще поддържа нуждите на нарастващия брой възрастни хора.

За контролиране на демографския проблем е много важно да се подкрепя правото на безплодните двойки за достъп до съвременните методи за асистирана репродукция.

Ние трябва да обърнем внимание на всички, особено на държавата, за проблема на тази част от населението. Важно е да се отпускат необходимите средства, за да бъде разрешен. Държавното финансиране на двойките, нуждаещи се от ин витро, ще бъде инвестиция в бъдещото икономическо, социално и културно съществуване на нашата нация.


P.S. България е една от малкото държави, в които двойките с проблеми в зачеването имат възможността да получат финансова помощ от Центъра за асистирана репродукция. По негови данни за периода 01.01.2014г. – 30.06.2014г. броят на финансираните двойки е 1414, броят на клиничните бременности е 467 (33%), а броят на родените през същия период деца е 455 (32%).

Коментари

Интересен материал! Бих допълнила, че двойките, които разчитат на асистирана репродукция, често имат необходимост и от психологическа подкрепа. За съжаление, все още в България, психологическите консултации не се поемат от здравна каса.