Публикация

Откриха тържествено академичната година за новоприетите 170 чуждестранни студенти в МУ-Плевен

Тържеството започна с внасянето на символите на университета


Официално откриха новата учебна година за 170 чуждестранни студенти, които са приети да изучават медицина в Плевен. Тържеството започна с внасянето на символите на университета, а след това в залата влезе и академичното ръководство на МУ-Плевен.

На тържеството във Втора клинична база на МУ-Плевен, студентите се запознаха с академичното ръководството, символите на университета, както и с възможноститеи предимствата, които им дава обучението в Плевен.

Медицинският университет – Плевен запазва тенденцията за прием на висок брой чуждестранни студенти, граждани на Великобритания – близо 100 са записаните кандидати тази година.

В първи курс, англоезично обучение по „Медицина” ще бъдат записани граждани от 25 държави – втори по численост след английските са индийските граждани 16,трети с по равен брой представители са немските, испанските и ирландските 8, след тях се нареждат гражданите на Нигерия, Гърция, Япония, Италия, Турция, Швейцария, Франция, Швеция, Белгия, Холандия, Сирия и Пакистан.

За първи път сред новоприетите чуждестранни студенти в МУ-Плевен има граждани на Южна Корея, Полша и Еритрея (Южна Африка). Отделът за прием на чуждестранни студенти към Факултета по медицина беше организирал богата програма от събития за новоприетите чуждестранни студенти, наречена Седмица на адаптацията в МУ-Плевен.

Тя включваше запознаване с учебната база на университета, посещение на културно-исторически обекти в град Плевен, както и дни на отворените врати в библиотеката, както и инструкции за работа с информационната система.

Коментари