Публикация

Laprilen - добрият избор при АХ

Лечението на артериалната хипертония има за цел да намали сърдечно-съдовия риск при болния чрез нормализиране на АН,


ограничаване на ефекта на рисковите фактори за сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност, провеждане на подходящо лечение на настъпилите усложнения.

Лечението на АХ е съобразено с данните на конкретни япациент : давност и степен на АХ, липса или наличие на увреждане на таргетните органи, съпътстващи заболявания, резултати от провежданото до момента хипотензивно лечение.

Клиничен случай :

Жена на 60 год. с диагностицирана АХ от 5-6 години. Стойностите на АН при проследяване в домашни условия и при ОПЛ били в границите на 150-170/90-95 mmHg.

От статуса : телесно тегло – затлъстяване от абдоминален тип – 2 степен. Бял дроб-везикуларно дишане без прибавени хрипове. Сърце – ритмична сърдечна дейност, 68 / мин. Акцентуиран А 2 . АН- трикратно измерено на двете ръце -155/85 ; 160/90 ; 160/90 . Корем – мек, неболезнен. Черен дроб - неувеличен. Сукусио реналис – отрицателно двустранно. Крайници – без отоци, запазени пулсации на периферните артерии – a.dorsalispedis и a. tibialisposterior.

От изследванията : Hb. – 160 g/l,Ht – 0,48l/l,Er – 5,2T/l,Leu – 7,9 g/L,СУЕ – 18,урея – 8.0 mmol/l,креатинин – 120 mmol/l,кръвназахар – 6,8 mmol/l, КЗП 7,2 – 8,4 – 7,6 mmol/l ,ТР – 68 g/l,ALB41,6g/l,K- 4,81mmol/l ,Na-136mmol/l , CE-107,3 mmol/l , AST-10 U/L,ALT -18U/L ,общ холестерол – 6,2,mmol/l , Т 6 – 2,0 мmmol/l ,LDL – 3,9 mmol/l ,HDL – 1,2 mmol/l .Урина: белтък – лека опалесценция, захар – 1 % , кетотела – отр. , уробилиноген – неувеличен ,билирубин -отр. ,седимент -4-8 левкоцита, кристали пикочна киселина. Очни дъна - Ангиопатия ретине хипертоника. Гън-Салус 2 степен. ЕКГ-синусов ритъм, хоризонтална електрическа позиция, ЛКХ . ЕхоКГ -МКП ЗС ЛК -14 мм, симетрична хипертрофия ЛП-39мм. Сегментна кинетика - ненарушена. Запазена систолна функция -ФИ68% . Нарушена диастолна функция. Аортна и митрална клапи – незначителни дегенеративни промени. Рентген :Бял дроб - без застойни промени. Сърце -удължени лявокамерни дъги. 24-часово Холтермониториране на АН : Максималните стойности за дневният период са 160/90 и за нощния период -155/85. Сърдечна честота – 68/ мин. За деня и 56/мин.за нощта.

При избора на медикамент ,трябва да се ръководим от индивидуалната поносимост на пациента към медикамента, лечението да не влошава метаболитния профил и да не оказва неблагоприятен ефект върху съпътстващото заболяване.

Еналаприлът(Laprilen) е показан за лечение на всички форми и степени на АХ -есенциална или вторична; лека, умерена или тежка .Той е предпочитан за терапия на хипертония с:

 • ЛК хипертрофия
 • ЛК дисфункция / систолнаи/ или диастолна /с или без застойна СН
 • Периферна съдова болест
 • Аортна склероза
 • Каротидна болест
 • Захарен диабет с или без нефропатия
 • Паренхимни бъбречни заболявания

  Предимства на еналаприла (Laprilen) при лечение на АХ са:

 • ефективно антихипертензивно действие, което не отслабва с времето
 • възможност за комбиниране с всички други класове антихипертензи внимедикаменти
 • неутрален метаболитен ефект по отношение на въглехидратен или липиденс татус
 • поддържане на оптимално качество на живот – не ограничава физическия капацитет ,интелектуалната и сексуална активност, не нарушава съня

  При болната с езапочна лечение с Laprilen 10mg.  2х1 таб./дн. Проследена в разстояние на 6 месеца. Не се регистрираха странични ефекти. Измерените стойности бяха между 140/80и130/80. На 6 – ия месец се проведе Холтер мониториране на АН. Регистрираните максимални стойности за дневния период бяха 130/80, а за нощния – 120/80.

  В заключение, Laprilen може да бъде медикамент на избор при пациенти с АХ. Той е медикамент с добра поносимост, малко странични ефекти и осигурява добро качество на живот на болните с артериална хипертония.

  Д-р Адриана Костова - кардиолог  МБАЛСМ “ Пирогов “

Коментари

Добра цена,добър ефект,добър медикамент и голямото предимство е броя на таблетките,осигуряващи месечна терапия!

Добър медикамент за начална АХ, не дава АЦЕ кашлица!