Публикация

Има реална опасност да бъдат забавени плащанията на договорните партньори

Към днешна дата – 18.02.2015 г., няма оторизиран представител на институцията, който да разписва необходимите за това документи


Във връзка с изтичането на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на 12 февруари 2015 г. и необходимото технологично време за избор на нов управител на институцията, информираме следното:

Заплащането за извършена и отчетена дейност на договорните партньори на НЗОК за месец януари 2015 г. се извършва съгласно Постановление на Министерския съвет №94 от 24 април 2014 г. Предвид обстоятелството, че към днешна дата – 18.02.2015 г., няма оторизиран представител на институцията, който да разписва необходимите за това документи, съществува реална опасност сроковете на предстоящите плащания да не бъдат спазени.

ПРЕДСТОЯЩИ ПЛАЩАНИЯ:

19.02.2015 г. – заплащане за отчетената от аптеките дейност за първите 15 дни на януари;

25-26.02.2015 г. – заплащане за дейност януари 2015 г. на всички договорни партньори на НЗОК:

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатории

Дентална помощ

Болнична медицинска помощ

27.02.2015 г. – заплати на служителите в Централното управление на НЗОК.

Лечебните заведения няма да успеят в срок да се разплатят с различни доставчици, респективно - няма да могат да изплатят възнагражденията на персонала. Има реална опасност от предявяване на съдебни искове към НЗОК за лихви към забавените плащания.

Много от служителите в НЗОК имат задължения към банките. Ако заплатите им не се приведат в срок, заемите не могат да бъдат обслужени, което не е без последствия за задължените лица.

При така създалата се ситуация не могат да бъдат придвижени и протоколите за лекарства на пациентите.

КЪМ МОМЕНТА СА ОБРАБОТЕНИ ПРОТОКОЛИ ОТ КОМИСИЯТА ЗА СКЪПОСТРУВАЩО ЛЕЧЕНИЕ В ЦУ НА НЗОК ЗА СЛЕДНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ:

Хроничен вирусен хепатит – одобрени 91 ЗОЛ, отложени – 4 ЗОЛ;

Серопозитивен ревматоиден артрит и ювенилен артрит – одобрени 171 ЗОЛ, отложени -9 ЗОЛ;

Анкилозиращ спондилит и Псориатичен артрит – одобрени 185 ЗОЛ, отложени – 17 ЗОЛ;

Десиминиран лупус еритематодес – одобрени 6 ЗОЛ, отложени – 2 ЗОЛ;

Грануломатоза на Wegener – одобрен 1 ЗОЛ.

Пациентите с одобрени протоколи не могат да получат лекарствата си и това ще доведе до прекъсване на лечението им.

Пациентите с отложени протоколи могат да бъдат лишени от лечение за по-дълъг период, тъй като отлагането им е свързано с предоставяне на комисията на допълнителни изследвания, консултации или други документи.

При последните две заболявания - Десиминиран лупус еритематодес и Грануломатоза на Wegener става дума за редки болести и забавянето на лечението и на един човек е от значение.  

Коментари