Публикация

Професионалистите по здравни грижи от ВМА-МБАЛ-Плевен участваха в обучение „Общуване и комуникации“

Лектор беше доц. Евгения Димитрова от МУ-Плевен


Професионалистите по здравни грижи от първичното дружество на БАПЗГ от ВМА-МБАЛ-Плевен участваха в обучение на тема „Общуване и комуникации. Видове комуникативни отношения в работата па професионалистите по здравни грижи“. Лектор беше доц. Евгения Димитрова, от МУ-Плевен, която предизвика интереса на професионалистите по здравни грижи. Това най-добре пролича във втората част на обучението –практическата. Продължаващото обучение осъвременява и усъвършенства професионалните възможности в съответствие с новите изисквания на здравната система. Присъединяването на България към ЕС означава и присъединяване към Европа като зона на знанието и обучението, продължаващо през целия живот. Повишаването на професионалната квалификация на професионалистите по здравни грижи е една от приоритетните дейности на ВМА- МБАЛ -Плевен и БАПЗГ.

Коментари