Публикация

PCR- полимеразна верижна реакция

PCR- полимеразна верижна реакция


МДЛ” Лина”е единствената медицинска лаборатория в гр.Бургас, в която се използва най- съвременният високо-технологичен метод за диагностика на инфекции - ДНК-анализ. Лабораторията разполага с апаратура и специално обучен персонал за извършване на ДНК анализ на инфекциозните заболявания по метода PCR Real Time ( полимеразна верижна реакция в реално време). PCR Real Time има следните предимства пред всички останали методи :

• Благодарение на високата си чувствителност методът позволява откриване на единични бактериални клетки или вирусни частици на даден причинител.Чрез PCR се диагностицират дори причинители на инфекции, които не могат да бъдат открити чрез други методи( имунологични, бактериологични, микроскопски)
• Специфичността на метода достига 100 %.Откриването на инфекциозния причинител в изследвания материал се извършва по неговата уникална ДНК последователност, което изключва възможността за фалшиво-положителни и съмнителни резултати.
• PCR директно открива инфекциозния причинител( за разлика от други методи основаващи се на продукти от дейността на микроорганизмите )
• PCR е универсален метод – в качеството на изходен материал могат да се използват различни секрети, в една и съща проба могат да бъдат открити едновременно някоко инфекциозни причинителя.
• PCR дава възможност за диагностика на скрити и хронични инфекции.Особено подходящ е за откриване на труднокултивируеми, не култивируеми и персистиращи микроорганизми.Метода е изключително ефективен при възбудители с висока антигенна изменчивост и вътреклетъчни паразити.
В МДЛ”Лина” гр.Бургас се извършва ДНК анализ по метода PCR Real Time с апарат Eco Illumina:

Коментари