Публикация

Подготовка на пациенти преди да си направи изследвания?

Медицинските изследвания


Медицинските изследвания са съвкупност от методи, повече или по-малко сложни, които предоставят информация за състоянието и функционирането на различните органи и части на тялото и за здравословното състояние и заболявания на организма.

За да може изследванията да отразяват действително състоянието на организма, освен ефективността на лабораторията е много важна и подготовката на пациента преди вземане на пробите.
Кога си правим изследвания?
Обикновено изследванията се правят по искане на семейния лекар, на лекар специалист от специализирана лаборатория или при хоспитализация. Има и профилактични изследвания, които се правят при наемане на работа или при периодични медицински изследвания (изискани от институцията, за която работим) и медицински изследвания изискани от застрахователните фирми, в които имаме застраховка живот. Някои изследвания извършваме по собствена инициатива, от любопитство и за да проверим здравословното си състояние, без да сме изпратени от лекар или институция.
Независимо от причините, поради които си правим изследвания е необходимо да отидем сутринта в лабораторията, за предпочитане между 7:00 – 10:00 часа, тъй като това е оптималното време за вземане на биологични продукти, въз основа на които ще се извършат изследванията. Малко са изключенията от това правило, като те ще ни бъдат посочени от изпращащия лекар (например: съдържанието на кортизол от 8:00 и 16:00 ч).
Подготовка за вземане на кръвна проба
Кръвна проба се взема сутрин преди консумация на храни или течности , за да не се изопачат резултатите от изследванията , като например: кръвна захар, холестерол или триглицериди. Други изследвания се повлияват косвено от храната чрез нарастване гъстотата на кръвта, което влияе на някои методи за определяне.
Внимание!:
- преди някои изследвания е необходимо по-дълго неприемане на храна (дори 12 и повече часа) или пазене на определена диета по-дълго време. Това ще бъде съобщено от изпращащия лекар или от персонала на лабораторията. Добре е, когато ни се препоръчват някои изследвания или пък при изследвания, които желаем да си направим по собствена инициатива, да не забравим да попитаме изпращащия лекар или персонала на лабораторията към кого да се обърнем, какви условия трябва да бъдат изпълнени преди вземане на пробите.
Напр.
липидния профил – подготовка на пациента:
* пациентът трябва да спазва обичаен хранителен режим 3 седмици преди вземане на пробите;
* трябва да има стабилно телесно тегло;
* да не се храни 12-14 часа преди вземане на пробите (може да пие вода и черно кафе без захар);
* препоръчва се въздържание от алкохол 48 часа преди вземане на пробите.
– има много медикаменти, които могат да изменят изследванията ни. Поради това трябва да попитаме изпращащия лекар дали трябва да прекъснем медикацията или дали трябва само да съобщим на персонала на лабораторията какво лечение следваме. Някои тестове се правят след прием на вещества или медикаменти, като: теста за глюкозен толеранс (провокирана хипергликемия), който се извършва след прием на глюкоза, или динамичните тестове (стимулиращи или инхибиращи) за различните хормони.
Кръвна картина – сутрин на гладно и без кафе.
Урина общо химично изследване и седимент – Първа, сутрешна, средна порция урина, след локален тоалет.
Урина за изследване на Ca, P, белтък – 24 часова урина се събира в добре измит съд. Измерва се и се записва точното количество, размесва се и в лабораторията се носят 50-100 мл.
Кръвна захар (глюкоза), кръвно-захарен профил (КЗП) и обременяване с глюкоза (ОГТТ): Само за глюкоза – сутрин на гладно, без прием на кафе. За КЗП – без специална диета и без преустановяване на лечението. Изследването се осъществява по схема, назначена от лекуващия лекар, но първото изследване е задължително на гладно. За ОГТТ – три дни преди теста се консумира храна съдържаща минимум 150 г въглехидрати дневно. Лекарства повлияващи нивата на кръвната захар се спират 3 дни преди провеждане на теста. Изследването се осъществява по схема, назначена от лекуващия лекар.
.
Електролити и олигоелементи – минимум 10 дни след последния прием на препарати, които ги съдържат, както и на мултивитаминни комплекси.
Тиреоидни хормони – Преди обяд без прием на кафе или други кофеинсъдържащи вещества.
Репродуктивни хормони – Преди обяд, 2 часа след ставане от сън и по схема в зависимост от месечния цикъл.
Гърлен секрет – сутрин преди хранене без хигиена на устната кухина и без измиване на зъбите.
Назофарингеален и ушен секрет – 12 часа след последно третиране с медикамент.
Стерилна урина – Задължително първа сутрешна урина отделена в стерилен контейнер.
Очен секрет – преди започване на антибиотично лечение.
Еякулат – Отделя се чрез самостоятелно извършена мастурбация с добре измити ръце и гениталии. Материалът се събира в стерилен контейнер и се доставя в лабораторията до 2 часа след отделянето му.
Паразитология – За морфологична оценка (материал от различни части на изпражненията в стерилен контейнер) За острици, скоч-лента (сутрин, преди тоалет и дефекация.)

Коментари

полезно да се знае