Публикация

Животоспасяваща операция на бебе в матката извършиха от Медицински комплекс "Д-р Щерев"

Уникалната вътреутробна операция се планира на две части.


          Екипът на центъра по фетална и пренатална медицина към Медицински комплекс „Д-р Щерев” съобщи новината за успешно раждане след проведена уникална вътреутробна операция на плода.

          Животоспасяващата операция представлява миниинвазивна хурургическа интервенция на бебе в 28 гестационна седмица и в последствие в 34 г.с., диагностицирано с вродена диафрагмална херния.

          Оперативните манипулации са извършени в Медицински комплекс „Д-р Щерев” от екип, включващ д-р Петя Чавеева, доц. Атанас Щерев и проф. Никола Персико от университетската болницата 'L. Mangiagalli', Милано, Италия.

От диагнозата до подготовката за спасителната операция

         Диагнозата е поставена в 19 г.с. при ултразвуков преглед за фетална морфология, извършен от д-р Виолета Стратиева, специалист по фетална медицина. Прегледът на 41-годишна бременна с първото си дете жена, установява, че сърдечната структура на бебето е изместена, а белите дробове са компресирани.

        Това се дължи на навлизане на коремни органи през отвор в диафрагмата, които, притискайки белите дробове, не позволяват развитие на дихателната система на плода.

         Изходът в подобни случай най-често е фатален и при тях бебето загива още по време на бременността или непосредствено след раждането. След потвърждаването на диагнозата пациентката се проследява на двуседмичен интервал до 28 г.с. за оценка на отношение бял дроб – обиколка на главата (LRH), като междувременно случаят се насочва към сектора по фетална и пренатална медицина към Медицински комплекс „Д-р Щерев”.

        Там д-р Петя Чавеева, специалисти по фетална медицина, обучавала се 3 години в школата на проф. Кипрос Николаидес от британската King’s College Hospital консултира казуса с доц. Атанас Щерев и с международните екипи, с които партнира българската клиника.

        След проведените консултации се приема решение за провеждането на уникална за България и Източна Европа вътреутробна операция на плода. Специално за интервенцията от Италия е поканен проф. Никола Персико.

        Уникалната вътреутробна операция се планира на две части. Първата част се извършва в 28 г.с. с цел избягване на нараняването на трахеята в срок преди 24 г.с. и спазване на стандартният протокол от групата по фетална хирургия за Европа.

       Оперативният екип е в състав д-р Петя Чавеева, проф. Никола Персико и доц. Атанас Щерев. Манипулацията стартира с поставяне на спинална анестезия на бременната жена, като по този начин тя е в съзнание по време на процедурата и може да следи нейния ход.

       В последствие екипът пристъпва към обръщане на плода или т.нар. външно верзио с цел неговото предлежание да бъде седалищно. Под ултразвуков контрол се установява позицията на главата и позицията на плацентата и се избира мястото на проникване.

       Следващата стъпка е поставяне на анестезия на самото бебе, за да може по време на интервенцията то да бъде в пълен покой.

       След като ултразвуковите индикатори установяват спиране на феталните движение се пристъпва към самата операция. При нея с миниинвазивен 3.3 милиметров фетоскоп, в който предварително има въведен катетър с флексибилен балон, се прониква през устата на бебето и се достига до горната част на трахеята под гласните връзки.

       Там балонът се раздува и освобождава. Интервенцията завършва успешно, а целта на раздутия балон е да задържи коремните органи на развиващото се бебе да не притиска белите дробове. Така те могат да продължат своето развитие в следващите седмици от бременността.

       Състоянието на бебето значително се подобрява през следващите седмици и то продължава да расте. Последващите ултразвукови измервания на съотношение бял дроб - обиколка на главата на плода показват сигурни белези за растеж на белодробна тъкан.

       Благоприятното развитие на детето позволява през 34 г.с. от бременността да се извърши следващата стъпка – отново чрез миниинвазивна технология същият екип отстранява балона, който вече е изиграл своята роля.

       В следствие на успешните вътреутробни интервенции на специалистите от Медицински комплекс „Д-р Щерев” в края на януари малкият пациент се ражда успешно. Случаят завършва с проведена оперативна корекция на диафрагмалната херния от д-р Цветко Георгиев, детски хирург (УМБАЛСМ „Пирогов”), след което бебето е поето под грижите д-р Радка Масларска – неонатолог (Болница „Токуда”).

       Случаят е демонстрация за успешно мултидисциплинарно сътрудничество на специалисти по фетална медицина, детски хирурзи и неонатолози от различни лечебни заведения. Чрез постигната добра колаборация става възможно и в България да бъдат приложени последните достижения на световната медицина.

Коментари