Публикация

Тенденциите в репродуктивната медицина, които ще променят грижата за бъдещите поколения „От зачеването до раждането“

Този месец журналът Trends in Molecular Medicine публикува специална тема, посветена на напредъка в репродуктивната медицина през последните години.


Авторите представят серия от статии, разглеждащи най-важните открития и тенденции, които ще окажат влияние върху грижата за бъдещите поколения - „От зачеването до раждането“.

Една от основните теми засегната от авторите е диагностиката на генетични дефекти на плода чрез кръвна проба от майката. Откритието, че ДНК и РНК на плода присъстват в кръвта на майката, поставя началото на нова ера в неинвазивните пренатални тестове за генетични заболявания. Очаква се в близките години, технологията на този тип тестове да се развива все по-активно и да бъде възможно да се идентифицират все повече генетични аномалии. Предвижда се също, че неинвазивните пренатални изследвания ще се превърнат в стандартни клинични тестове и съответно достъпността им ще нарасне още повече.

Друг въпрос, който авторите обсъждат, е връзката между начина на живот на майката и дълготрайните последствия върху здравето на бъдещото дете. Обзорна статия с автор Майкъл Симъндс разглежда ефектите, които имат фактори като диетата, тютюнопушенето и теглото на майката, върху поколението и по-специално върху обременеността спрямо затлъстяване и метаболитни болести. Според специалистите е важно да се продължи тенденцията за проследяване на здравословното състояние на децата за по-дълъг период от време след раждането, за да могат да се направят изводи за дългосрочната роля на начина на живот на майката върху развитието на детето.

„Очакваме ролята на модерните технологии, както и знанията ни за влиянието на факторите свързани с навиците на майката по време на бременност, да променят коренно възгледите ни по отношение на грижата за бъдещите поколения“ отбелязва редакторът на журнала Кристофър Петигрю „ С нашата специална тема се надяваме да създадем конструктивна дискусия относно развитието на подходите в репродуктивната медицина и да насочим вниманието на бъдещите родители към промените, които да очакват в тази сфера.“

Коментари