Публикация

МНЕНИЕ НА КАРДИОЛОГА

​( ИЛИ КАК РЕШАВАМ ЕЖЕДНЕВНИТЕ ПРОБЛЕМИ В КАБИНЕТА )


Амбицията на всеки лекар, особено в условията на частната практика е да реши бързо и най-точно проблема на пациента, особено, когато разполагаме с N –броя най-модни, ефективни и доказали се медикамента. Практиката показва, че често се налага да обръщаме поглед към “класическите медикаменти и комбинации” . Наскоро в кабинета ми влезна мъж на 72г.възраст с дългогодишна анамнеза за хипертонична болест, протичаща в последните години с картината на ИСХ (изолирана систолна хипертония). Обичайно регистрирани стойности 166/86 до 172/86 mm Hg. ПЧ 64. При пациентът беше установена лека към умерена дислипидемия ( TC 7,1-7,5 mmol, HDL 0.9 LDL 4.9 3-gl 2.3 ) и регистрирана пост прандиална хипергликемия 8.1 mmol/l. Имаше дългогодишна анамнеза на хроничен продуктивен бронхит и периферно-съдова болест с прояви на исхемия на долните крайници след преминаване на 100-150 м. Липсваше анамнеза на гръдна болка и ритъмни и проводни нарушения. При обстоен разпит и преглед на пациентът бяха установени данни за преживяно ПИНМК (преходно исхемично нарушение на мозъчното кръвообръщение), МСБ (мозъчно съдова болест) и дискретни прояви на нарушение на когнитивните функции на пациента.

Лечението до този момент беше провеждано в класически вариант с адекватна доза бетаблокер и ниска доза тиазиден диуретик, но въпреки това без да се достигне до нужния контрол на АН 120//80 и без да се осигури метаболитна неутралност (предвид дислипидемията и съпътстващата ПСБ, МСБ и състоянието след ПИНМК). Предвид основното заболяване на този 72г. мъж (ИСХ) и съпътстващите заболявания (които са особено важна част при избора на терапевтичната комбинация) а те са: ПСБ, ПИНМК, прояви на МСБ и когнитивни нарушения; умерено клинично изявен хроничен бронхит със затруднена експекторация, считам че подходящата комбинация, която адекватно покрива пациентът е калциев антагонист (от групата на ретардните дихидропиридини), ACE- инхибитор и ниска доза диуретик. Само месец след започване на терапията с Corinfar retard 2x1 табл.ACEинхибитор от групата на еналаприлите 2x10 mg и Triampurcomp. 1tabl. бяха регистрирани стойности на АН 128/76, ПЧ 68. В края на третия месец от терапията се регистрира тенденция към снижение на TC и LDL. При провеждане на 24-ABPM се регистрира добър контрол на дневно и нощно АН.

Надеждите в дългосрочен план по отношение на рецидив на ПИНМК и нарушенията на когнитивните способности на пациента базирани на проучванията Syst-Eur, Syst-China и Europa ни дават основания да разчитаме на избраната терапевтична комбинация, която е лесна за титриране не налага чест биохимичен контрол и осигурява сигурност на лечението.

Д-р Веселка Гергова, кардиолог в МБАЛ “ Александровска “ главен асистент в Медицински факултет, София, КПВБ

Коментари

ACE-инхибитор и калий-съхраняващ диуретик(триамтерена в триампура) - няма ли риск от хиперкалиемия? Не ми е известна и "група на еналаприлите",но нейсе.Обикновено т.нар. ПИНМК са малки инсулти на ЯМР и в съчетание с МСБ и ПСБ е уместен поне антиагрегант ...

Един от най-използваните от мен препарати, разчитам на ефекта му!

Използвам Триампур ежедневно, добър ефект с добра цена.

Както показва и описания случай триампура и коринфара остават класически и даващи прекрасни резултати продукти!

НЕОБХОДИМ МЕДИКАМЕНТ