Публикация

ЦЕФАЛИ – НОВА НАДЕЖДА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ С ХРОНИЧНО ГЛАВОБОЛИЕ

Хроничната мигрена вече е лечима - и то неинвазивно и без медикаменти, а само с помощта на модерна медицинска апаратура


От няколко месеца в кабинета е на разположение ново устройство за неинвазивно, немедикаментозно лечение на пациенти с хронична мигрена, хронично тензионно главоболие, невралгия на троичния нерв, Кластърно главоболие и други по-редки първични главоболия. То работи на принципа на нискочестотна електрическа стимулация на горния клон на троичния нерв, предавана чрез кожен електрод на челото на пациента. Проведени са множество клинични изпитания, които доказват висока ефективност- над 70 % редукция на честотата на пристъпите от главоболие и значително намаляване на приема на обезболяващи медикаменти.

Оценка на индикациите за приложение и изготвяне на индивидуален лечебен план се осъществява след преглед в Неврологичния кабинет, с предварително записване на тел. 052 643333

Подробна информация за устройството може да се получи на www.cefaly.com

Коментари