Публикация

Новооткрит ген – PKD1 в основата на рака на панкреаса

В Nature Communications бяха публикувани данни за новооткрит ген ( PKD1 )


В Nature Communications бяха публикувани данни за новооткрит ген ( PKD1 ) , влияещ върху формата на нормалните клетки на панкреаса. Именно процесът на промяна на клетъчната форма може да се окаже свързан с развитието на рака на панкреаса.

Когато ацинарните клетки на жлезата изменят формата си в тръбовидна, могат да се трансформират в ракови клетки. Те нормално се изменят по този начин след нараняване или възпаление на панкреаса, но в тези случаи процесът е обратим.

По данни от новото изследване, става ясно, че насочването на фокуса към гена PKD1 може да доведе до нови начини за спиране на развитието на този вид тумор.

Един от съавторите на изследването – Д-р Питър Щорц, обяснява, че щом ракът се развие, той започва да се разпространява, а PKD1 има ключова роля и в двата процеса. Към момента учените са започнали да разработват инхибитор за въпросния ген.

Изследователите ще извършват тестове на новото откритие върху 3D модел на клетки на панкреас от животински организъм, които се разработват към момента. При този модел генът ще може да бъде блокиран или активиран, за целите на проучването.

Вече е проведено едноседмично стимулиране на експресията на PKD1, от което се наблюдава трансформиране на ацинарните клетки в структури, наподобяващи форма на тръба. Установява се и обратното – чрез блокиране на гена, изследователите успяват да намалят броя на трансформираните клетки и да намалят уврежданията.

Коментари

Дай боже някой ден да имаме и контрол върху болестта..