Публикация

От 1 април лечебните заведения отчитат пациентите в единна регистрационна система

Системата е разработена по поръчка на НЗОК и има за цел да бъде завишен контролът при прием и изписване на пациенти в ЛЗБП


ОТ 1 АПРИЛ Т.Г. ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА ТРЯБВА ДА РЕГИСТРИРАТ ПРИЕТИТЕ И ИЗПИСАНИТЕ ПАЦИЕНТИ ЧРЕЗ ЕДИННА РЕГИСТРАЦИОННА СИСТЕМА

На 1 април 2015 г. изтича гратисният период, през който лечебните заведения – изпълнители на болнична медицинска помощ (ЛЗБП), трябва да се подготвят за приложение на Регистрационната системата за хоспитализаци и дехоспитализация на пациенти. Системата е разработена по поръчка на НЗОК и има за цел да бъде завишен контролът при прием и изписване на пациенти в ЛЗБП, като отчита двете дейности едновременно, както в болничното заведение, така и в НЗОК във времето, когато те реално се случват.

Въвеждането на системата е договорено между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския лекарски съюз (БЛС) в чл.94 от Националния рамков договор (НРД) 2015 за медицински дейности. С § 3. на Преходните и заключителни разпоредби към проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване на лечебните заведения – изпълнители на болнична медицинска помощ (ЛЗБП), които са договорни партньори на НЗОК, е дадена възможност да се подготвят до 31.03.2015 г. за нейното използване.

  • До момента само 88 договорни партньори подават данни в Регистрационната система, като по-малко от 50% от тях правят това регулярно. В пет области - Велико Търново, Ловеч, Перник, Смолян и Търговище, няма нито едно ЛЗБП, което да е внедрило Регистрационната система. В шест области броят на въвелите Регистрационната система спрямо общия брой договорни партньори е минимален: Благоевград - 1 от 13, Габрово - 1 от 6, Кюстендил - 1 от 6, Пазарджик - 2 от 13, Софийска област - 2 от 14, Ямбол - 1 от 4.

Напомняме, че от 01.04.2015 г. медицинските дейности, отчетени за пациенти, за които няма записи в Регистрационната система, няма да бъдат заплащани.

Коментари