Публикация

Форум за медицинското третиране на химични и биологични поражения

На 27 и 28 април във Военномедицинската академия ще се съберат учени от 14 страни...


Симпозиум с международно участие на тема „Медицинско третиране на химични и биологични поражения” ще се проведе на 27 и 28 април във Военномедицинската академия.
Основните теми, които ще бъдат разгледани, са свързани с най-новите постижения при изясняване механизмите на действие на химичните и биологичните агенти, поставянето на правилна диагноза, профилактиката и лечението на интоксикациите и съответните заболявания, съобщиха от ВМА.

Приоритетни тематични направления в програмата на симпозиума ще бъдат и някои аспекти на националната и глобалната защита, заплахите и най-новите подходи в противодействието на химичния и биологичния тероризъм.
Във форума ще участват 21 чуждестранни учени от 14 страни.

Организатори на симпозиума са Военномедицинската академия, Съюзът на учените в България – секция „Медицински науки”, Българското токсикологично дружество, Българската асоциация по клинична токсикология и Националният център по заразни и паразитни болести.Коментари