Публикация

Европейският парламент за трансграничното лечение в ЕС

Когато граждани на ЕС се лекуват извън своята страна, държавите от общността трябва да гарантират, че пациентите ще получат здравни услуги до нивото, което се предоставя в родината им.
Първоначално те ще заплащат за обслужването, като след лечението разходите им ще бъдат възстановявани.

Това предвижда европейската Директива за пациентите, която беше приета на заседание на Европейския парламент на 23 април, съобщиха от ЕП.
Според документа, всяка страна може да реши да покрива допълнително свързани с лечението разходи, като терапевтични грижи, настаняване и пътни разноски...


Когато граждани на ЕС се лекуват извън своята страна, държавите от общността трябва да гарантират, че пациентите ще получат здравни услуги до нивото, което се предоставя в родината им.

Първоначално те ще заплащат за обслужването, като след лечението разходите ще им бъдат възстановявани.

Това предвижда европейската Директива за пациентите, която беше приета на заседание на Европейския парламент на 23 април 2009 г.

Според документа, всяка страна може да реши да покрива допълнително свързани с лечението разходи, като терапевтични грижи, настаняване и пътни разноски.

Директивата не засяга вече съществуващите права на пациентите в ЕС. Същевременно той не задължава доставчиците на здравни услуги в страните членки да поемат лечението на граждани от друга държава в общността.

Според приетия текст, пациентите имат правото да търсят лечение в чужбина, но държавите членки могат да решат да въведат система за предварително одобрение за възстановяването на разходите по лечението.
Това ще се прави при определени условия.
Такова условие може да бъде наличието големите потоци от пациенти от други страни, които биха застрашили финансовата стабилност на осигурителната система в приемащата държава.

За улеснение на пациентите страните от съюза могат да прилагат система за предварително уведомяване, при която гражданите ще получават писмено потвърждение за максималните възстановими разходи. То може да служи като документ пред съответната болница, която директно да възстанови заплатената за лечението сума.

Според евродепутатите, на пациентите трябва да се гарантира, че директните плащания, които ще се изискват от тях, няма да надхвърлят сумите, които биха заплатили в собствената си страна.

Страдащите от редки заболявания трябва да имат право на възстановяване на разходите, дори ако извършеното лечение не се осигурява от тяхната страна. За тях няма да е необходимо предварително одобрение.
Хората с увреждания също ще имат право на облекчения, като информацията за тях трябва да бъде публикувана в достъпна за гражданите форма.

Приетата директива няма да се прилага по отношение на трансплантациите на органи и продължителните терапевтични грижи.

Европейските депутати подкрепиха предложението за създаване на национални бюра за контакт, като същевременно предложиха да бъде учреден пост на европейски омбудсман, който да разглежда жалби на пациенти.


Коментари