Модерни импланти компенсират голямата костна загуба (ВИДЕО)
проф. Пламен Кинов, дм
проф. Пламен Кинов, дм
Лекар
Модерни импланти компенсират голямата костна загуба (ВИДЕО)

Модерни импланти компенсират голямата костна загуба (ВИДЕО)

Доказани в практиката и с дългогодишно успешно приложение при ставно ендопротезиране са биоматериалите от медицински полиетилен, керамика, титаний, кобалт-хромови стомани, метилметакрилат.

Основната функция на опорно-двигателния апарат е движение на тялото и крайниците в пространството. Неминуемо в този непрекъснат процес на взаимодействие може да се стигне до нарушаване на целостта на костите или износване на ставите. В част от случаите, особено при напредване на артрозната болест се налага оперативно лечение. В по-леките и начални случаи се прилага превантивно оперативно лечение - артроскопски или с минимално инвазивна процедура, което забавя развитието на болестта. Когато, въпреки лечението, заболяването прогресира единствената възможност да спре болката и да се възстановят движенията е смяната на ставата.

Биоматериали са всички естествени или синтетични материали с биологично приложение. При конструирането, производството и обработката на материалите, използвани при ендопротезиране трябва да се подходи адекватно на специфичните условия на човешкото тяло и очакванията за клиничен резултат. Тази концепция рефлектира в селекцията на биоматериалите и техните благоприятни механични качества, специфичната техника на обработка, както и в създаването на определена повърхност на импланта с уникални биологични характеристики. Доказани в практиката и с дългогодишно успешно приложение при ставно ендопротезиране са биоматериалите от медицински полиетилен, керамика, титаний, кобалт-хромови стомани, метилметакрилат.

За добрия изход от хирургичното лечение е важно както добрата оперативна техника, така и съдействието на пациента. Комбинацията от нови съвременни импланти, нови модели инструментариум както и компютърно ориентирана хирургия, позволяват по-бързото и по-сигурно извършване на самата операция.

Мнения