Публикация

Модерни импланти компенсират голямата костна загуба (ВИДЕО)

Доказани в практиката и с дългогодишно успешно приложение при ставно ендопротезиране са биоматериалите от медицински полиетилен, керамика, титаний, кобалт-хромови стомани, метилметакрилат.


Основната функция на опорно-двигателния апарат е движение на тялото и крайниците в пространството. Неминуемо в този непрекъснат процес на взаимодействие може да се стигне до нарушаване на целостта на костите или износване на ставите. В част от случаите, особено при напредване на артрозната болест се налага оперативно лечение. В по-леките и начални случаи се прилага превантивно оперативно лечение - артроскопски или с минимално инвазивна процедура, което забавя развитието на болестта. Когато, въпреки лечението, заболяването прогресира единствената възможност да спре болката и да се възстановят движенията е смяната на ставата.

Биоматериали са всички естествени или синтетични материали с биологично приложение. При конструирането, производството и обработката на материалите, използвани при ендопротезиране трябва да се подходи адекватно на специфичните условия на човешкото тяло и очакванията за клиничен резултат. Тази концепция рефлектира в селекцията на биоматериалите и техните благоприятни механични качества, специфичната техника на обработка, както и в създаването на определена повърхност на импланта с уникални биологични характеристики. Доказани в практиката и с дългогодишно успешно приложение при ставно ендопротезиране са биоматериалите от медицински полиетилен, керамика, титаний, кобалт-хромови стомани, метилметакрилат.

За добрия изход от хирургичното лечение е важно както добрата оперативна техника, така и съдействието на пациента. Комбинацията от нови съвременни импланти, нови модели инструментариум както и компютърно ориентирана хирургия, позволяват по-бързото и по-сигурно извършване на самата операция.

Коментари