Публикация

Има начин да ни лекуват ефективно

Една от основните дилеми пред българското здравеопазване е как с ограничения бюджет да се лекуват всички нуждаещи се пациенти. Системата отдавна се задъхва, а статистиката е безмилостн


Автор: Петър ГАЛЕВ

Една от основните дилеми пред българското здравеопазване е как с ограничения бюджет да се лекуват всички нуждаещи се пациенти. Системата отдавна се задъхва, а статистиката е безмилостна: броят на хронично болните се увеличава постоянно, което е естествена последица от демографската характеристика на населението. Перспективата е малко здрави и работещи хора да издържат много възрастни и болни сънародници. По отношение на основните причини за влошаване на здравето България не се различава от напредналите европейски държави. И тук най-много хора страдат от сърдечносъдови заболявания, диабет, рак, белодробни и гастроентерологични проблеми. Но приликата е дотук. Когато в стара Европа някой получи съответната диагноза, се задейства прецизен алгоритъм, за да не се допусне или най-малкото максимално да се отложи обостряне и влошаване на състоянието, необходимост от планово или спешно постъпване в болница и трайна инвалидизация. В този алгоритъм много сериозно място има медикаментозното лечение. И европейците са установили как да осигурят максимален достъп до това лечение на всички нуждаещи се пациенти, така че те да спазват стриктно предписанията на своя лекар:

Прогенерична политика

Това означава, че обществените здравни фондове заплащат в пълен обем лечението с генерични лекарства, защото то гарантира висока ефективност при изгодна цена за обществото и за пациента. Всъщност в повечето държави пациентът не доплаща нищо за предписаните му от лекаря медикаменти. Получава ги срещу здравната си осигуровка. И това става възможно именно защото публичните здравни фондове разчитат на генеричните лекарства. Те осигуряват абсолютно същия ефект срещу съответните заболявания както оригиналните препарати, но при изгодна цена. Тази цена е по-ниска не защото нещо в производството, активните съставки и сигурността е спестено, а защото генеричните компании нямат първоначалните разходи за откриване на съответното активно вещество и последващите проучвания за ефективността и безопасността му при хората. Когато патентът на едно ново лекарство изтече, всяка фармацевтична компания може да закупи досието за производство и да предложи на пазара съответния продукт на конкурентна цена. Разбира се, преди това трябва да премине през много сложна процедура по доказване на състава, контрол на суровините, описание на производствения процес, контрол на крайния продукт, изпитване на устойчивост на съставките, сравнение на разтворимостта в организма с референтния продукт, проучвания за биоеквивалентност с него. Става въпрос за изключително строг контрол от всички оторизирани органи, най-често на европейско ниво, защото огромна част от произведените в България генерични лекарства всъщност се продават в Европа и по целия свят.

Умеем ли да си правим сметката

В развитите държави отдавна никой не поставя под съмнение качеството на генеричните медикаменти. Споровете в това отношение, изначално провокирани по икономически, а не по медицински и фармацевтични причини, са останали в историята. Днес модерните системи за здравеопазване, които постоянно даваме за пример, са постигнали ефективност чрез масовата употреба на генеричните лекарства. От една страна, чрез тях пациентите успешно контролират състоянието си, без да плащат нищо над осигуровките си, а обществото използва ресурсите за здраве разумно. Когато за социалнозначимите заболявания на милиони пациенти се изписват отдавна утвърдени и изпитани генерични препарати, остават средства и за тези няколко процента болни, за чието лечение няма алтернатива и те трябва да приемат скъпоструващи оригинални лекарства.

В България въпреки ниските доходи и особено пенсии болните са принудени да доплащат дори за лечението на най-разпространените болести – високо кръвно налягане, дислипидемия (висок холестерол и триглицериди), исхемична болест на сърцето, мозъчносъдова болест, диабет, язви и колити, алергии и т.н. Това води до практически отказ от лечение при много от пациентите, които не могат да си позволят дори минимален разход извън този за храна и режийни. Ефектът за индивидуалното здраве е ясен – влошаване на състоянието до степен, която налага скъпо и прескъпо болнично, често интензивно лечение. А общественият ефект е не по-малко отрицателен – дават се много пари, без да има добър краен резултат. В клиниките дори и да закрепят състоянието на пациента, ако той след това не е редовен и стриктен в лекарствения прием, отново ще се стигне до болницата… И порочният кръг за здравето и за джоба ни се затваря. Всекидневни са примерите на пациенти, които своеволно, но всъщност от стремеж да ограничат разходите си, не взимат всички предписани им лекарства, намаляват дозите, прескачат прием. И това ще е така, докато НЗОК не предложи напълно безплатни за крайния потребител базови пакети за лечение на основните заболявания. А това може да стане чрез въпросната прогенерична политика. Няма нужда да се открива отново колелото, просто трябва да погледнем на Запад и ще видим модела.

Българската индустрия

Ако има сфера, в която България е сред водещите държави, това със сигурност е фармацията. У нас се произвеждат около 10 процента от всички генерични лекарства на Европа. Стария континент е и основният потребител на това производство. Парадокс е, че при такива огромни фармацевтични мощности нашите пациенти остават недолекувани. На това народът му казва вода газим, жадни ходим. Всеки, който е посетил заводите за лекарства в България, е останал впечатлен, защото все едно се е намирал в космически кораб. Опитите да се представи генеричната индустрия като едва ли не гаражно производство са напълно нелепи и смешни. Да не говорим, че вече е световна тенденция оригиналните компании да правят свои генерични филиали, защото отдавна е ясно, че изобщо фармацевтичният пазар върви към генериката. Просто скоростта, с която се откриваха нови и нови лекарствени молекули, спадна драстично през последните години. Скоро изтичат патентите на много от сегашните оригинални лекарства, което ще позволи на пазара да навлязат техни генерични еквиваленти и така хиляди пациенти, за които сегашните цени на редица продукти са направо невъзможни, ще получат достъп до тях.

Коментари