Публикация

​ЕГА въвежда Етичен кодекс за производството на генерични и биоподобни лекарства в ЕС

Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) като член на ЕГА също въвежда тези норми в своя Етичен кодекс и ще работи последователно за тяхното прилагане в България.


След приемането на водещите принципи на Европейската комисия за добро управление във фармацевтичния сектор, инициирани от бившия вицепрезидент на Комисията Антонио Тажани, Европейската генерична асоциация (ЕГА) заяви подкрепата си за етичните норми и прозрачността, публикувайки своя Етичен кодекс. Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) като член на ЕГА също въвежда тези норми в своя Етичен кодекс и ще работи последователно за тяхното прилагане в България.

Генералната асамблея на ЕГА прие Кодекса, който задава безкомпромисни етични правила за обезпечаване на прозрачни и основани върху взаимно доверие отношения между генеричната индустрия и здравната общност.

Ейдриън ван ден Ховен, генерален директор на EГА заяви, че производителите на генерични и биоподобни лекарства изпълняват своя ангажимент по отношение на водещите принципи на ЕK за добро управление във фармацевтичния сектор като разработиха и приложиха Етичен кодекс на генеричната индустрия за взаимоотношенията със здравната общност.

Предстои изработването на Правилник за прилагането на Етичния кодекс в целия ЕС.

-----------------------------------------------------------------------------

БГФармА е асоциация, която обединява и представлява европейската генерична фармацевтична индустрия в България.

ЕГА е официален представител на европейските производители на генерични и биоподобни лекарства в Брюксел.

Двете асоциации (българската и европейската) се стремят към създаване на регулаторна и пазарна среда, в полза на осигуряването на висококачествени и достъпни лекарства за пациентите и към насърчаване на конкуренцията във фармацевтичния сектор. 

" }-->

Коментари