Публикация

Наследствени форми на рак

Хора, които са с повишен риск за наследствен рак, трябва да следват различен режим на скрининг от този на общата популация, за да се предпазят от заболяването или го уловят в много ранен стадий.


Ежедневно получаваме множество въпроси от нашите пациенти и техните близки за наследствените фактори, които обуславят рака. „Наследствен рак“ можем да наричаме само онези видове рак, които се предават от поколение на поколение и това са около 5%-10% от всички видове рак.

Хора, които са с повишен риск за наследствен рак, трябва да следват различен режим на скрининг от този на общата популация, за да се предпазят от заболяването или го уловят в много ранен стадий. Пациенти, при които ракът им е бил диагностициран като наследствен, лечението може да бъде така организирано и назначено, че пациентът да бъде предпазен от нова поява на рак или отново: да се диагностицира в много ранен стадий.

Рискови фактори за наследствен рак

За да се установят тези рискови фактори, човек добре трябва да познава семейната си история. Следните групи са с повишен риск:

- Пациенти, които имат много роднини с един и същ вид рак. Фамилната история за рак е най-големия предиктор за наследствени форми на рак.
- Пациенти, които имат различни видове рак. Някои генетични предразположения водят до появата на различни и много видове рак. Ето защо, появата на много видове рак е показател за наследственост. Например пациентки, които имат най-честата форма на наследствен рак на гърдата, са с по-голям риск за развитие на рак на яйчника.
- Млади пациенти, които са диагностицирани с рак. Наследственият рак обикновено се развива по-рано от същия вид рак, който не е наследствен.

Има генетични изследвания, които могат да установят наследствеността на някои видове рак.

" }-->

Коментари