Публикация

Профилактични ортопедични прегледи при деца - Кога? От кого? Какво? (ВИДЕО)

Навременно и правилно проведените профилактични ортопедични прегледи са от важно заначение за ранното откриване и лечение на детските ортопедични заболявания.


     Прегледите се провеждат без оплаквания от страна на детето и/или родителите.
1-ви профилактичен ортопедичен преглед (ПОП) – на 6-8 седмична възраст от детски ортопед.  Прегледът включва клиничен преглед на горни и долни крайници, гръбначен стълб както и ехография на тазобедрените стави.  Търсят се вродени заболявания на опорно-двигателния апарат и най-вече дисплазия и/или луксация на тазобедрените стави.
Предимствата на ехографията в сравнение с рентгенографията са: по-ранно откриване на заболяването; напълно безвредно изследване.
2-ри ПОП – на 6 месечна възраст: клиничен преглед + Ехография на ТБС. Търсят се белези за зрялост на ТБС.
3-ти ПОП – на 4 годишна възраст.  Клиничен преглед и по преценка на детския ортопед рентгенографии.  Изследва се най-вече за плоскостъпие.
4-ти ПОП – на 6 годишна възраст.  Клиничен преглед и по преценка на детския ортопед рентгенографии.
5-ти – на 10 г.в. при момичета и 12 г.в. при момчета. Клиничен преглед и по преценка - рентгенографии.  Гръбначни изкривявания - най-често сколиоза.
6-ти – при достигане на скелетна зрялост- 15г.в. момичета, 17 г.в. момчета.
     Вродена дисплазия и/или луксация на тазобедрените страви (ТБС).
Ранната диагностика постигната чрез навременна ехография на ТБС, позволява навременно и успешно провеждане на неоперативно лечение, изразяващо се в носене на ортезни средства(възглавничка на Фрейка, стремена на Павлик и др.).

" }-->

Коментари

д-р Денка Грънчарова, очевидно на работещите в Здравната каса трябва да им се обясни какво означава Първична, Вторична и третична профилактика. Винаги правим профилактика, просто хората, които разпределят парите трябва да решат каква да е тя. Когато тези деца пораснат вместо да се трудят и да си плащат здравните осигуровки и да живеят щастливо и и без болка живота си ... е всички знаем каква е алтернативата. На недалновидните и половинчати решения и късогледо мислене е време да се сложи край. Накрая винаги по един или друг начин системата плаща. Жертви са пациентите ни.

Д-р Денка Златева Колегата дава много полезна информация,но всички препоръчани от него прегледи ще останат само едно добро пожелание.Здравната каса не е включила в профилактичните прегледи на децата нито една консултация със специалист.Преди много години поне на 3ина5години правехме консултация с офталмолог и УНГ.Сега последното изследване на ПКК е на три години и след това чакаме оплаквания ,за да измислимМКБ и да изпратим детето на специалист.защото за истинска профилактика децата имат нужда от консултация и с други специалисти,а в провинцията са малко хората,които могат да осъществят срещу заплащане всички необходими прегледи.Истината е ,че за децата не се прави нищо за профилактика

3 апр 2015 15:54
Стоянка Пеева
3 апр 2015 15:54

Независимо че не са включени в пакета, нищо не пречи на личните лекари да дават тази информация. Според мен всеки родител би отделил средства за детето си.

Профилактичния преглед при ортопед и ехография на тазобедрените стави не са включени в профилактичния пакет, родителите трябва да заплатят прегледа

13 мар 2015 09:37
Дима Димитрова
13 мар 2015 09:37

Досега никой не ми беше казвал, че трябва задължително да заведа децата си на ортопед за профилактичен преглед, мислех че това се прави от джипитата.

12 мар 2015 15:52
Ина Димитрова
12 мар 2015 15:52

Добре е, че се намират специалисти, които да отделят време да обяснят на хората за тези прегледи. Имам братовчедка с вродена луксация, която при нея е открита късно. Защо? Защото никой не го е грижа, никой не казва кога да се иде на преглед. Роди преди 5-6 години и познайте! Нито джипи, нито педиатър й каза, че трябва да заведе детето на ортопед. Добре, че тя си знаеше, нали си е патила...

12 мар 2015 11:19

Дори не съм предполагала, че трябва да водя детето на ортопед.

12 мар 2015 10:39

Изключително полезна и добре поднесена информация! Благодаря!!!Ще я споделя непременно