Публикация

Профилактични ортопедични прегледи при деца - Кога? От кого? Какво? (ВИДЕО)

Навременно и правилно проведените профилактични ортопедични прегледи са от важно заначение за ранното откриване и лечение на детските ортопедични заболявания.


     Прегледите се провеждат без оплаквания от страна на детето и/или родителите.
1-ви профилактичен ортопедичен преглед (ПОП) – на 6-8 седмична възраст от детски ортопед.  Прегледът включва клиничен преглед на горни и долни крайници, гръбначен стълб както и ехография на тазобедрените стави.  Търсят се вродени заболявания на опорно-двигателния апарат и най-вече дисплазия и/или луксация на тазобедрените стави.
Предимствата на ехографията в сравнение с рентгенографията са: по-ранно откриване на заболяването; напълно безвредно изследване.
2-ри ПОП – на 6 месечна възраст: клиничен преглед + Ехография на ТБС. Търсят се белези за зрялост на ТБС.
3-ти ПОП – на 4 годишна възраст.  Клиничен преглед и по преценка на детския ортопед рентгенографии.  Изследва се най-вече за плоскостъпие.
4-ти ПОП – на 6 годишна възраст.  Клиничен преглед и по преценка на детския ортопед рентгенографии.
5-ти – на 10 г.в. при момичета и 12 г.в. при момчета. Клиничен преглед и по преценка - рентгенографии.  Гръбначни изкривявания - най-често сколиоза.
6-ти – при достигане на скелетна зрялост- 15г.в. момичета, 17 г.в. момчета.
     Вродена дисплазия и/или луксация на тазобедрените страви (ТБС).
Ранната диагностика постигната чрез навременна ехография на ТБС, позволява навременно и успешно провеждане на неоперативно лечение, изразяващо се в носене на ортезни средства(възглавничка на Фрейка, стремена на Павлик и др.).

Коментари

д-р Денка Грънчарова, очевидно на работещите в Здравната каса трябва да им се обясни какво означава Първична, Вторична и третична профилактика. Винаги правим профилактика, просто хората, които разпределят парите трябва да решат каква да е тя. Когато тези деца пораснат вместо да се трудят и да си плащат здравните осигуровки и да живеят щастливо и и без болка живота си ... е всички знаем каква е алтернативата. На недалновидните и половинчати решения и късогледо мислене е време да се сложи край. Накрая винаги по един или друг начин системата плаща. Жертви са пациентите ни.

Д-р Денка Златева Колегата дава много полезна информация,но всички препоръчани от него прегледи ще останат само едно добро пожелание.Здравната каса не е включила в профилактичните прегледи на децата нито една консултация със специалист.Преди много години поне на 3ина5години правехме консултация с офталмолог и УНГ.Сега последното изследване на ПКК е на три години и след това чакаме оплаквания ,за да измислимМКБ и да изпратим детето на специалист.защото за истинска профилактика децата имат нужда от консултация и с други специалисти,а в провинцията са малко хората,които могат да осъществят срещу заплащане всички необходими прегледи.Истината е ,че за децата не се прави нищо за профилактика

Стоянка Пеева
3 апр 2015 15:54

Независимо че не са включени в пакета, нищо не пречи на личните лекари да дават тази информация. Според мен всеки родител би отделил средства за детето си.

Профилактичния преглед при ортопед и ехография на тазобедрените стави не са включени в профилактичния пакет, родителите трябва да заплатят прегледа

Дима Димитрова
13 мар 2015 09:37

Досега никой не ми беше казвал, че трябва задължително да заведа децата си на ортопед за профилактичен преглед, мислех че това се прави от джипитата.

Ина  Димитрова
12 мар 2015 15:52

Добре е, че се намират специалисти, които да отделят време да обяснят на хората за тези прегледи. Имам братовчедка с вродена луксация, която при нея е открита късно. Защо? Защото никой не го е грижа, никой не казва кога да се иде на преглед. Роди преди 5-6 години и познайте! Нито джипи, нито педиатър й каза, че трябва да заведе детето на ортопед. Добре, че тя си знаеше, нали си е патила...

Дори не съм предполагала, че трябва да водя детето на ортопед.

Изключително полезна и добре поднесена информация! Благодаря!!!Ще я споделя непременно