Публикация

НЗОК Е ДАЛА УКАЗАНИЯ НА РЗОК ЗА ТЕРАПЕВТИЧНА АЛТЕРНАТИВА НА ПАЦИЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ЛЕКУВАТ С ALMIRAL И LAPOZAN

НЗОК Е ДАЛА УКАЗАНИЯ НА РЗОК ЗА ТЕРАПЕВТИЧНА АЛТЕРНАТИВА НА ПАЦИЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ЛЕКУВАТ С ALMIRAL И LAPOZAN


В Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е постъпило писмо отфирма Medochemie Ltd.за прекратяване на заплащането от НЗОК (на основание чл. 9 , ал. 1 от Наредба №10 от 2009 г.) на следните лекарствени продукти:

-Almiral solution for injection 75 mg/3 ml х 10, код НЗОК MF146;

-LAPOZAN film-coated tablets 5 mg х 30,код НЗОК NF658;

-LAPOZAN film-coated tablets 10 mg х 30, код НЗОКNF659 ;

-LAPOZAN orodispersible tabl 10 mg х 30, код НЗОК NF661.

Считано, от 16.03.2015 г., посочените лекарствени продукти няма да се предписват и заплащат от НЗОК, а цитираните кодове НЗОК ще бъдат активни в аптечния софтуер до 01.04.2015 г., за да могат да бъдат изпълнявани издадените преди 16.03.2015 г. рецепти.

В тази връзка задължително здравноосигурените лица (ЗОЛ), които са започнали терапевтичен курс с лекарствения продукт -Almiral solution for injection 75 mg/3 ml х 10, код НЗОК MF146, е необходимо да се обърнат към лекуващия лекар за терапевтична алтернатива.

Пациентите, които са на лечение с лекарствените продукти LAPOZAN film-coated tablets 5 mg х 30, код НЗОК NF658, LAPOZAN film-coated tablets 10 mg х 30, код НЗОК NF659 и LAPOZAN orodispersible tabl 10 mg х 30, код НЗОК NF661също да се обърнат към лекуващия специалист-психиатър за смяна на терапията.

Изготвеният нов протокол ще се заверява в съответната районна здравноосигурителна каса (РЗОК), след представяне на амбулаторен лист с отразената в него смяна на терапията и се анулира предходния протокол, ако е с валиден срок.

" }-->

Коментари