Публикация

Създава се Национална публична донорска банка

Тя ще бъде акредитирана по закона за лечебните заведения.


Парламентът прие промените в Закона за трансплантации на органи, тъкани и клетки, според които се предвижда да бъде създадена Национална публична донорска банка за стволови клетки и костен мозък.

Тя ще е структура на лечебно заведение за болнична помощ, извършващо вземане, експертиза, обработка, преработка, съхраняване, етикетиране и транспортиране на стволови клетки и костен мозък за трансплантации.

Депутатите решиха още донорската банка да е със 100% държавно участие в капитала, да има разрешение за такива дейности и да бъде акредитирана по закона за лечебните заведения.
" }-->

Коментари