Публикация

40% от диабетиците са с тежко увреждане на бъбреците

При изследване на 2031 български пациенти е установена честота на невропатията 75,7%, на ретинопатията – 54% и на нефропатията – 24,3%


Как се развива диабетната нефропатия, кога се стига до бъбречна недостатъчност - четете в това мое интервю, публикувано преди време във в. "Доктор"

- Доц. Кръстева, какви са усложненията при захарния диабет?

- Усложненията са остри и хронични. Острите са хипогликемия, диабетна кетоацидоза и хиперосмоларна кома. Хроничните са диабетна ретинопатия, която може да доведе до загуба на зрение, диабетна нефропатия, която е една от най-честите причини за хронична бъбречна недостатъчност, както и периферна и автономна диабетна невропатия. Тя е едно от най-честите усложнения. При изследване на 2031 български пациенти с диабет е установена честота на невропатията 75,7%, на ретинопатията – 54% и на нефропатията – 24,3%. Тези болните имат по-висока честота на атеросклеротична съдова болест, като захарният диабет е рисков фактор за сърдечносъдови заболявания. 

- Захарният диабет неизбежно ли води до бъбречни увреждания?

- Около 35-40% от хората със захарен диабет развиват диабетната нефропатия след 15-20-годишна давност, като около 30% от тях са с тип 1 диабет и от 20% до 60% – с тип 2 диабет. Има две хипотези за развитието на захарния диабет. Първата е т.нар. метаболитна – предполага се, че нефропатията е резултат от действието на метаболитни и хемодинамични фактори. Втората е генетичната, единият фактор за която е гломерулната хиперфилтрация в най-ранните стадии на диабет, а другият – метаболитните нарушения. Генетичните фактори също безспорно повлияват на хода на развитие на диабетната нефропатия. 

- Как се развива диабетната нефропатия?

- Тя рядко се проявява преди 10-тата година от началото на захарния диабет тип 1, докато приблизително 3% от ново-диагностицираните тип 2 диабетици имат изявена нефропатия
Пикът е обичайно между 10 и 20 години от появата на диабета, след което честотата постепенно спада. Различават се пет клинични стадия – на хиперфилтрация, на микроалбуминурия, на протеинурия, на прогресия на нефропатията и краен стадий на бъбречна недостатъчност, наричана още терминална бъбречна недостатъчност. Изявената нефропатия се характеризира с протеинурия, хипертония и нарушена бъбречна функция. Протеинурията се проявява 10-15 години след началото на диабета и е категоричен белег за необратимо увреждане на бъбреците.

- Могат ли хората дори да не подозират, че имат бъбречно увреждане?

- Диабетната нефропатия не предизвиква каквито и да е оплаквания – няма болка в поясната област, нито видими промени в урината. Бъбреците при това усложнение са “тих” орган. Само насочени изследвания могат да разкрият заболяването. Препоръчително е всеки болен с тип 1 диабет над 5 години ежегодно да се изследва за микроалбуминурия, а при тип 2 – още при поставянето на диагнозата, след което – ежегодно. Важен фактор е и наследствеността, защото има данни за фамилно обременяване.

- Кога нефропатията може да доведе до бъбречна недостатъчност?

- 20-50% от болните с диабетна нефропатия прогресират до терминална бъбречна недостатъчност, което изисква диализа или трансплантация. У нас се извършва трансплантация само на бъбрек при болните с диабетна нефропатия.

- Може ли нефропатията да остави трайни последици върху здравето?

- Трайните последици при болни с диабетна нефропатия са резултат на бъбречната недостатъчност. В хода й се развива бъбречна костна болест, при която е важно ранното лабораторно изследване на серумното ниво на калций, фосфати и паратхормон. При повишаване могат да се наблюдават калциеви отлагания в кръвоносните съдове, в меките тъкани и ставите. При напреднала бъбречна недостатъчност настъпват и спонтанни костни фрактури.

- Какво представлява лечението на бъбречните увреждания от диабета?

- Най-добрият начин е превенция на захарния диабет. Вторичната профилактика включва контрол на кръвната захар и на артериалното налягане, лечение на дислипидемията и ограничаване на белтъчния внос. Спорно е дали гликемичният контрол повлиява на прогресията към терминална бъбречна недостатъчност. Има наблюдения, че при болни с тип 1 захарен диабет лошият контрол на кръвната захар води до по-бързо влошаване на бъбречната функция. Затова е важно да се отбележи, че в стадий на бъбречна недостатъчност е нужно по-често измерване нивото на кръвната захар. В този стадий намаляват инсулиновите нужди. Известно е, че екзогенният инсулин се елиминира през бъбреците. Лечението на хипертонията е от първостепенна важност, а на хиперлипидемията е важно в превенцията на атеросклерозата.

- Какви специални диети трябва да се спазват при нефропатията?

- Намаленият белтъчен прием забавя прогресията на бъбречната недостатъчност. Ограничава се солта при артериална хипертония и при отоци. В стадий на бъбречна недостатъчност се намалява вносът на фосфати от млечни продукти, риба, ядки, а при хиперкалиемия се ограничават банани, сушени плодове и ядки.

- Можем ли да се предпазим от бъбречни увреждания при диабет?

- Важен момент в  превенцията е промяната в начина на живот на диабетиците физическа активност, спиране на тютюнопушенето, намаляване на телесното тегло и ограничаването на солта намаляват риска от развитие на изявена нефропатия. Важна е първичната и вторичната превенция на ендотелната дисфункция при сърдечносъдови инциденти. Но въпреки всичко около 30-40% от пациентите над 40 години развиват диабетна нефропатия.

- Каква част от хората със захарен диабет имат проблеми с бъбреците? 

- Диабетната нефропатия е един от водещите фактори за инвалидизиране и смърт при болни от диабет. Тя е най-честата причина за крайния стадий на бъбречна недостатъчност в САЩ, Япония, Европа, като диабетиците са от 25% до 45%. Тип 2 диабет е около 9 пъти по-чест от тип 1 диабет, като 80% от диабетиците с краен стадий на бъбречна недостатъчност имат тип 2 диабет. През последните десетилетия се наблюдава рязко нарастване на захарния диабет, предимно на тип 2. От него са засегнати 6,6% от възрастното население в света. Наблюдава се и тенденция към увеличаване на случаите с терминална бъбречна недостатъчност, която се дължи най-често на диабет и на хипертония. У нас честотата на захарния диабет тип 2 е 9% във възрастта 20-70 години и сме на едно от водещите места по разпространение на заболяването в Европа.

- Какви са другите рискове за здравето при захарния диабет?

- Заболяването не засяга само бъбреците. При болните с тип 2 захарен диабет честотата на сърдечносъдова смърт е висока. Болните с протеинурия имат 4 пъти по-висок риск от сърдечносъдова болест. Честотата е още по-висока в стадий на терминална бъбречна недостатъчност.

Коментари

Да, спорт събразено с възрастта, с физическите възможности. Преди няколко месеца Еверест беше покорен от диабетик.

Това, което знам е, че захарният диабет се поддържа в норма чрез СПОРТ. Специалистите са тези, които ще кажат така ли е. И.Н