Публикация

Специализирана Програма Нешева "Гимнастика с психопрофилактика и функционален контрол за жени с нормална бременност"

PROGRAM NESHEVA "PRENATAL GYM WITH PSYCHOPROPHYLAX" е специализирана иновативна и научно защитена ПРОГРАМА за бременни жени. Има за цел грижа за здравето на майката и бебето.


            Разработена е фитнес Програма за гимнастика при жени с нормална бременност от 2010 година, която е комбинирана с психопрофилактични методи на въздействие и контрол на основни функционални показатели от гл. ас. Ирина Нешева, доктор (PhD). 

           Прилагането в практиката на иновативен модел „Системни фитнес гимнастически занимания с психопрофилактика при жени с нормална бременност“ ще повлияят благоприятно адаптацията към уникалното състояние на бременността, ще укрепят и подготвят организма на бъдещата майка за предстоящото раждане и послеродовия период. Програмата има социално значим характер и е научно защитена през 2014 година.  Тонизира, увеличава общата издръжливост и подготвя майката за най-важния момент.  Резултатите от изследванията, които са правени показват, че тя има стабилизиращ ефект върху качеството гъвкавост. Подобряват се качествата равновесна устойчивост, двигателна координация и сила на двете ръце. Стимулира дихателната функция, подобрява физическото, емоционално и умствено състояние във всичките стадии на бременността.

Коментари