Публикация

България ще получи близо 18 млн. евро за борба със СПИН

Целта е да се ограничи разпространението на болестта и да се подобри качеството на живот на онези, които са ХИВ позитивни.


България ще получи 17 941 412 евро за три години от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.

Днес правителството утвърди подписания в края на миналата година документ, с който се удължава срокът на споразумението между Глобалния фонд и Министерството на здравеопазването за предоставяне на безвъзмездна помощ по програмата „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” с още шест години. За целия период финансирането е общо 32 млн.евро.

Целта е да се ограничи разпространението на болестта и да се подобри качеството на живот на онези, които са ХИВ позитивни.

Първоначалното споразумение за превенция на СПИН беше сключено между Глобалния фонд и МЗ през 2003 г. В изпълнение на програмата за петгодишен период (2004-2008) на страната ни са предоставени безвъзмездно 15 711 882 долара.

В различни градове на страната са изградени 10 координационни офиса по СПИН. Разкрити са 19 кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване, 8 здравно-социални центъра в ромска общност, 12 мобилни медицински кабинета, 4 сектора за лечение на пациенти с ХИВ.

156 училища и 14 пилотни общини развиват политики за здравно образование, а 3442 души са били обучени за предоставяне на услуги за превенция на ХИВ.

Глобалния фонд даде много висока оценка за изпълнението на програмата, съобщи правителствената пресслужба.

Коментари