Публикация

Партньорство за равен достъп до здравеопазване в Европа (ВИДЕО)

Партньорство за равен достъп до здравеопазване в Европа (ВИДЕО)

На 27 януари 2015 г. в Европейския парламент беше официално учредена групата на евродепутати, които ще работят по проблемите на достъпа на европейските пациенти до качествено здравеопазване


.

Коментари