Всеки втори българин би заплащал допълнително за здраве
Национална пациентска организация
Национална пациентска организация
Организация
Всеки втори българин би заплащал допълнително за здраве

Всеки втори българин би заплащал допълнително за здраве

Национално представително проучване на Алфа Рисърч, проведено през януари и февруари 2015 г. сред 1026 български граждани

Безплатното лечение в болница, липсата на доплащане, отпадане на направленията за специалист и изследвания и повече безплатни и по-евтини лекарства, са желаните условия, които ще стимулират гражданите да доплащат за здраве.

Според национално представително проучване на Алфа Рисърч, проведено през януари и февруари 2015 г. сред 1026 български граждани, здравеопазването трайно се определя като една от най-проблемните сфери в страната. Графиките от проучването може да видите тук.

Общественото мнение се консолидира около следните важни позиции, очертаващи най-важните проблеми в сектора:

- Доминиращо негативна оценка за качеството на здравните услуги: 66% от хората смятат, че трябва да получават по-добра здравна грижа за равнището на плащаните осигуровки.
- Възприемане на болничната помощ и НЗОК като най-проблемни звена в системата на здравеопазване: две трети от пълнолетните жители на страната са на мнение, че това са местата, които „източват“ най-голяма част от финансовия ресурс в здравеопазването.
- Оценка за необходимост от засилване на контрола върху доплащането от пациентите за болнично лечение, хоспитализациите, търговете за медицински материали и лекарства, отпускането на направления.

Нагласи към потенциални мерки в здравеопазването

Предвид посочените по-горе проблемни пунктове, българското общество декларира силна подкрепа за мерки по засилване на контрола и защитата на пациентите. В същото време подкрепата за мерките, свързани с повече финансова ангажираност на пациентите, е по-умерена:
• 78% изразяват предпочитание всяко ефективно скъпоструващо лекарствено лечение да се поема изцяло от бюджета на НЗОК. Подкрепата за подобна инициатива също е изключително висока сред всички социални слоеве, независимо от техния статус.
• Две трети подкрепят идеята за въвеждане на минимален пакет на спешна помощ за здравно неосигурените пациенти. Тя отново получава одобрението на мнозинството български граждани с едно важно изключение – представителите на ромския етнос. При среден дял от 16% противници на въвеждането на минимален пакет спешна помощ за неосигурени, сред ромите те достигат 27%.
• Абсолютна обществена подкрепа среща създаването на социален здравен фонд за деца, пенсионери и социално слаби

На общо, декларативно равнище, всеки втори пълнолетен гражданин заявява, че е склонен да заплаща допълнителна здравна осигуровка. Сред тях отново се открояват хората в по-добър социален и материален статус – жители на големите градове, икономически активните поколения, високо образовани и с по-високи от средните за страната доходи.

Въпреки високото общо равнище на одобрение за допълнителното здравно осигуряване, липсва консолидиращ мнозинството фактор, който да мотивира по-активното доброволно включване. Най-силно влияние оказват свързаните с по-ниска цена на лечение потенциални ползи – безплатно болнично лечение и липса на доплащане за лечение.

Мнения

17 мар 2015 11:39
Стоянка Пеева
17 мар 2015 11:39

Не бих доплащала на ръка. Нямам против да ми вдигнат вноската, но да знам, че като отида в болница, няма да ме занимават с пари. Пък и нека всички да започнат да си внасят осигуровките.