Публикация

Всеки втори юноша във Варна употребява алкохол

Проучване сред варненски ученици на възраст между 13 и 15 години показва, че почти всеки втори от тях употребява алкохол.


Проучване сред варненски ученици на възраст между 13 и 15 години показва, че почти всеки втори от тях употребява алкохол. Според анонимна анкета, проведена от РИОКОЗ в десет училища сред 354 деца, тези, които изобщо не консумират алкохол, са 37 на сто.
Повече от един път седмично пият 13 % от запитаните.

Не толкова драстична е ситуацията с тютюнопушенето. Оказва се, че близо 70 на сто от децата не проявяват интерес към вредния навик, а 20% пушат редовно, като съотношението между момчета и момичета е почти еднакво.

Въпреки че 83 на сто от учениците са с нормално тегло, 12% - са с наднормено и 3,6 % са затлъстели, малък е делът на тези, които спортуват редовно – едва 37,5 на сто от децата.

Половината от анкетираните споделят, че пред чистия въздух и движението предпочитат компютърните игри и интернета.

Специалистите са категорични, че прекомерното застояване пред компютъра води до обездвижване, до нарушения на зрението и съня.

Експертите, направили проучването, се надяват, че данните ще се използват за разработване на програми и дейности за превенция и намаляване на негативните здравни навици и стилове на живот сред децата.

Коментари