Публикация

Апаратура от най-висок нов за България клас заработи в ДКЦ „Софиямед“

Ново поколение апаратура заработи в Клиничната лаборатория на ДКЦ „Софиямед“.


Тя е на водещият световен американски лидер в производството на лабораторна техника „Beckman Coulter” и е произведена в средата на 2014г. Новата техника вече функционира на територията на звеното по Клинична лаборатория в ДКЦ „Софиямед” и по думите на неговия управител д-р Тинка Данчева е единствената високотехнологична апаратура от този клас в България.

„ДКЦ „Софиямед” непрекъснато инвестира в модернизирането на своите звена и най-вече във високоспециализирана техника за извършване на изследвания за диагностично уточняване на заболяванията. Благодарение на бързата колаборация с водещите специалисти, които работят при нас, предлагаме на непрекъснато увеличаващия се брой пациенти комплексна висококачествена медицинска услуга“, уточнява д-р Данчева.

Новата апаратура дава възможност за изследване едновременно на 26 параметъра от кръвната картина. Това е изключително висок клас хематологична техника за изброяване на 5 диференциално броене на белите кръвни клетки и изброяване на ядрените еритроцити. Има 5 режима на работа, както и панел за други телесни течности.

„Всичко това ни позволява да бъдем изключително прецизни при диагностиката на хематологичните заболявания. Усъвършенстваната технология гарантира отлична чувствителност и специфичност на диференциалния анализ и точност на всеки един показател от изследваната проба. Разбира се факта, че подобен клас апаратура се внася за пръв път в България и се намира в ДКЦ „Софиямед“ само може да радва целия ни екип, надявам се и пациентите ни”, коментира д-р Tаня Тодорова, ръководител на звено Клинична лаборатория в ДКЦ „Софиямед”.

Новия автоматичен хематологичен брояч разполага с последно поколение системи, които свеждат до мимимум ролята на субективния фактор при изследване на кръвните проби. Сред тях е иновативната триизмерна „VSC” технология, която способства за максимално точни резултати, Accu count – която подобрява точността на броене на клетките и има повишен праг на чувствителност за разделяне на еритроцити от тромбоцити, както и патентованата функция за трикратно измерване на пробите, която гарантира точността на резултатите и минимизира до максимум техническите грешки при обработката на резултатите.

Коментари