Публикация

Най-прецизната световна технология за извличане на стволови клетки влезе в България

Платформата AXP™ вече работи в лабораториите на Биорегенерация От януари 2015 г. в лабораториите на Тъканна банка Биорегенерация работи първата в България система AXP AutoXpress™ Platform – най-прецизната световна технология за извличане на стволови клетки от умбиликална кръв.


От януари 2015 г. в лабораториите на Тъканна банка Биорегенерация работи първата в България система AXP AutoXpress™ Platform – най-прецизната световна технология за извличане на стволови клетки от умбиликална кръв.

Платформата AXP™ е разработка и запазена марка на щатската биотехнологична корпорация Cesca Therapeutics (Thermogenesis). Тя е автоматизирана, функционално затворена стерилна система за отделяне на богатата на стволови клетки фракция от проба умбиликална кръв – един от най-важните процеси в съхранението на стволови клетки за бъдещо лечение. Пробите, обработени за съхранение с технологията AXP™, притежават редица предимства.

Платформата AXP AutoXpress

Преди 30 години първите проекти за съхраняване на умбиликални стволови клетки замразяват цяла кръв – подход, изоставен в началото на 21 век, след като редица научни изследвания доказват, че качеството и годността за трансплантация на съхранените стволови клетки се подобряват значително, когато пробата е пречистена от червените кръвни клетки, а обемът е редуциран. За целта се прилага сложна лабораторна обработка за сепарация на кръвта на съставните й елементи и извличане само на полезните клетки.

Днес обработката за извличане на стволовоклетъчен концентрат е препоръчителен световен стандарт в областта, а основните технологични предизвикателства са минимизиране на загубите на ценни клетки в процеса, както и постигането на прецизен контрол на финалния обем и хематокрит – жизненоважно за оцеляването на клетките по време на замразяване.

Съществуват едва няколко технологични решения за тази отговорна задача, всяко със свои предимства и ограничения. Технологията AXP™ постига завидно ниво на качество – над 97% извлечени клетки (с близо 20% повече от другите методи), като за първи път установява и свръхпрецизен контрол на ключовите параметри за успешно замразяване.

Проверена и тествана в най-големите банки за стволови клетки в света, технологията AXP™ вече е достъпна и за нашите деца. За момента единствената банка в България, която предлага на бъдещите родители възможност да се възползват от доказаните предимства на AXP™, е Биорегенерация. Банката е най-голямата у нас, със собствени високотехнологични лаборатории и внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2008.

www.bioregeneration.bg

Коментари

Още статии от автора