Публикация

Какво трябва да знаят пациентите с ракова болка (I част)

Вие или Ваш близък е диагностициран с раково заболяване. Какво трябва да знаете за болката, причинена от рак? Какви трябва да бъдат Вашите първи стъпки, за да се справите с раковата болка? Д-р Карафезиева, СБАЛОЗ"Д-р М.Марков" - Варна.


Съществуват достатъчно лекарствени средства и опит, които могат да помогнат раковата болка да бъде контролирана. Въпреки това, практиката показва, че в много случаи тя не се контролира достатъчно. Вие, пациентите трябва да знаете с какви възможности разполагате, какви права имате и кого можете да попитате.

 

 Раковите заболявания сами по себе си, както и видовете лечение (химиотерапия, лъчетерапия и др.), прилаганите медикаменти (хормонална терапия и др.) и оперативните интервенции могат да бъдат причина за болка.

Разбиране на раковата болка

Раковата болка може да бъде резултат от действието на много фактори едновременно (комплицирана), може да произлиза от възпаление (уголемяване) на тумора, увреда на нерви или тъкани в различни части на тялото. Как раковата болка се променя с времето, вида на раковото заболяване, типа лечение и другивъзможни придружаващи фактори?

Невропатичната болка се причинява от увреждане на нервите или на нервните клетки. При раковите заболявания тази увреда може да се дължи на:

 • Самото туморно образувание;
 • Нарастване натумора, което води до притискане на тъканите;
 • Нарастване натумора, което води до блокиране кръвоснабдяването на нервните тъкани или
 • Медикаментознатерапия (Taxol, Platina, Boltezomib и др.) и хирургична намеса.

Болката може да се причини от възпалителни процеси. Увредените тъкани отделят съединения, свързани с бързото образуване на бели кръвни телца (левкоцити). Тези съединения водят до увеличаване активността на тъканните рецептори, които улавят болката и са причина нервните влакна да станат по-чувствителни.

Висцералната болка идва от вътрешните органи. Трудно е да се определи прецизно областта, в която има болка. Често се усеща като спазми или чувство за тежест.

Висцералната болка може да бъде причинена от:

 • Спиране на кръвотока към вътрешни органи от раковото образувание;
 • Възпалените на вътрешни органи, причинено от тъканната увреда;
 • Притискане на тумора от вътрешни органи;
 • Туморът притиска вътрешни органи или
 • Туморът разтяга вътрешни органи.

Ако раковото заболяване засяга голяма част от костите, това може да причини соматична (скелетно - мускулна) болка. Костите притежават много нервни влакна. Възпаление или нарушаване целостта на костната тъкан от раковите клетки може да доведе до поява на болка. Болката може да засегне много части от тялото едновременно. Понякога болката може да премине от една част на тялото в друга.

Повлияване на раковата болка. Какво може да очаквате

Потиснатостта, лошото настроение, психическата неустойчивост могат да усилят болката. Страхът и тревогата са нормални усещания за болните, страдащи от ракови заболявания. Заедно болката и страхът са много лоша комбинация, особено когато се появят и нови болки. Това е така, защото при повечето случаи на болка, резултат от раково заболяване е налице увреда на нервите. Това може да се случи по всяко време, когато ракът излезе извън контрол. Засилването на болката не винаги означава, че ракът навлиза в нов по-лош стадий или че се е завърнал. Болката трябва винаги да се лекува и затова е важно да разговаряте за нея с Вашия лекар. Той разграничава различните видове болка, които ракътэпричинява и използва това, за да Ви предостави най-подходящото лечение.

Важно е да знаете, че раковата болка не следва предвидими пътища и Вашият лекар не може да Ви каже каква точно болка може да изпитате по време на лечението и различните манипулации.

Възможности за контрол на болката – почти всяка болка може да бъде контролирана

През 1986 Световната Здравна Организация създава тристепенната скала като основен стандарт за лечение на ракова болка. Леката болка може успешно да се повлияе от лекарства като Acetylsalicylic Acid (нестероидни противовъзпалителни лекарствени средства – НСПВЛС), но повечето видове ракова болка изискват употребата на по-силни обезболяващи средства. Въпреки, че раковата болка може да бъде контролирана много успешно чрез лекарства, приемани през устата за някои пациенти другите начини на обезболяване (трансдермален, инжекционен) също са много важни.

Опиоиди като Morphine, Oxycodone, Victanyl и Codeine, са едни от най-употребяваните при ракова болка. Често те се използват едновременно с други обезболяващи средства (наречени адюванти) за увеличаване ефекта на обезболяване при ракова болка.

Опитът показва, че преминаването от един опиоид на друг под лекарски контрол, може да увеличи обезболяващия ефект.

Могат да се наблюдават някои странични ефекти при употребата на опиоиди – гадене, повръщане, запек, сънливост.

Пациентите могат да развият толерантност към опиоиди. Т.е. когато употребяват един опиоиден аналгетик продължително време, организмът привиква към него и ефектът на обезболяване намалява. За да се възстанови предишният по сила ефект, е необходимо да се увеличи дозата. Пациентите понякога изпитват притеснение да започнат лечение с опиоидни аналгетици.

Колкото по-рано след началото на болките се стартира с опиоидна терапия, толкова по-лесно ще бъде на лекуващият лекар да контролира болката в последствие. Толерантността към опиоиди е важна и когато има оперативна намеса.Възможно е пациент, който има развита толерантност към опиоиди, да се нуждае от по-висока доза обезболяващи след операция, от колкото пациент, който не е развил такава. Ако назначената доза преди операцията е била достатъчна, но след нея не Ви дава нужния обезболяващ ефект, дискутирайте това с Вашия лекар.

Привикването към опиоиди е обичайно следствие. Физическа зависимост означава, че Вашето тяло се е адаптирало към лекарството по такъв начин, че ако намалите дозата, получавате симптоми на абстиненция. Това е зависимост, непристрастеност. Такива симптоми са спазми на гладката мускулатура на корема, диария и изпотяване.

Независимо, че опиоидите имат странични ефекти, те са безопасен и ефективен начин за контрол на болката. Някои лекарства, като антидеспресанти и антиконвулсивни средства могат също да се използват, особено при невропатична болка.

Повечето опиоидни аналгетици се приемат през устата. Успешно могат да се използват пластири и инжекционни форми. Понякога успешното обезболяване може да се постигне чрез употребата на супозитории или при спинално приложение.

Независимо от формата на лекарството, много важно е да се приема/поставя през определения от лекуващия лекар времеви интервал.

Контрол на раковата болка

Лъчетерапията и химиотерапията могат да понижат болката, когато тя е причинена от това, че туморът притиска нерви или кости. Понякога са необходими инвазивни методи, като гръбначно – мозъчен блок или операция. При повечето пациенти поне две причини обуславят болката, при някои могат да бъдат до четири. В тези случаи локални интервенции, като гръбначно – мозъчен блок не могат да контролират болката.

Успешният подход за контролиране на болката е чрез мултидисциплинарен екип от специалисти, който предоставя физическа и психологическа помощ. Целта на този комплексен подход е да се контролира ефективно Вашата болка чрез малки дози при минимум странични ефекти. Това следва да доведе до по-добро качество на живот на онкологично болните пациенти.

Здравният екип обичайно използва различни процедури в систематичен ред за облекчаване на Вашата болка. Такива могат да бъдат комплексна медикаментозна терапия, локален блокаж на нерви, гръбначно - мозъчна инфузия за директно доставяне на лекарството в спиналната течност, прекъсване предаването на нервния импулс за болка до мозъка. Всеки различен тип лечение крие риск от увреда на нервната система, което само по себе си може да доведе до нова невропатична болка. Вашият екип ще обсъди това с Вас, както и възможнитестранични ефекти.

Страхът, тревогата, депресията и недостигът насън засилват болката и Ви причиняват допълнително страдание. Вие следва дадискутирате всичко това със своя екип. Със сигурност страхът Ви ще намалее, ако Вие напълно разбирате своето състояние и можете да дискутирате със своя лекар, какво означава болката за Вас и Вашето семейство. Психолог може да Ви помогне като Ви предостави стратегия или програма за контрол на болката, както и психологически съвети. Разговаряйте с Вашия лекар как болката въздейства върху връзката и контактите Ви с околните, върху настроението Ви и Вашия сън.

Ако се грижите за възрастен човек с онкологично заболяване, трябва да помните, че възрастните хора са по-чувствителни на болка, по-малко склонни да споделят за нея, т.е. по-трудно се контролира тяхната болка. Друга подобна рискова група са болните от рак с ментални увреждания, хора с езикови проблеми, хора, силно повлияни и разстроени от болестното си състояние или от факта, че наближава края на живота им. Хората, които се грижат за тези рискови пациенти и лекарите, които ги лекуват трябва да работят заедно, за да са сигурни, че получават всички необходими грижи.

Описвайте болката – комуникирайте с Вашия лекар

Болните от рак могат да очакват болка, която могат да бъде причинена от:

 • Самото раково образувание;
 • Лечението на раково заболяване;
 • Други болестни състояния.

След диагностицирането Ви с онкологично заболяване, Вашият лекар следва да поговори с Вас имате ли някаква болка. Ако не се проведе разговор за това, Вие сте този, който трябва да го инициира. Само Вие знаете, как и колко Ви боли.

Разбираемо, повечето пациенти са ужасени от мисълта за болка и с неохота говорят за нея.

Лекуващият Ви екип ще направи оценка и може да успокои Вашата болка в много голяма степен.

Вие трябва да се научите да следите нивата на Вашата болка, лекарствата, които приемате, ефективно ли е лечението, което получавате от тях, какви са страничните ефекти от него.

Първоначалната оценка на Вашата болка следва да включва детайлна дискусия за болката, която изпитвате, постоянна и повтаряща се във времето или остра, краткотрайна и внезапна, и ефекта върху Вас. Ако е необходимо, могат да се назначат изследвания. Вашият лекар се нуждае и от информация за симптомите и състоянията, които асоциирате с ракова болка.

Подробности, които ще помогнат на Вашия лекар:

 • Има ли внезапна проява на болка;
 • Колко често има такава;
 • Колко дълго продължава;
 • Колко силна е и колко време е толкова силна;
 • Описание на острата, краткотрайна болка;
 • Има ли пулсиращо усещане;
 • С какви лекарства разполагате срещу болка или какво лечение сте провеждали в миналото.

 

Може да бъдете помолен да оценитеболката по скалата от 1 до 10. Има различни формални въпросници, които Вашият лекар също може да използва. Те могат да включват въпроси като:

 • Къде е болката;
 • Описание на болката;
 • Колко силна или интензивна е болката;
 • Колко дълго епродължил последният пристъп на болка;
 • Какво влошава болката;
 • Какво облекчава болката;
 • Какъв ефект има болката върху ежедневните Ви занимания;
 • Как болката влияе върху качеството Ви на живот;
 • Как влияе върху настроението и съзнанието Ви;
 • Как влияе върху социалния Ви живот;
 • Какви медикаменти приемате и сте приемали в миналото;
 • Имали ли сте някакви проблеми с някои лекарства;
 • Изпробвали ли сте алтернативни методи, като фитолечение или акупунктура.

Ако Вашата болка се промени, Вашият лекар трябва да направи нова оценка. Промяната на болката означава, че е необходима и промяна на лечението и. Пациентите, които в момента провеждат конкретно лечение на раковото образувание се намират в директен риск от получаване на болки, но не от туморнот ообразувание, а от неговото лечение.

Ключът за успешния контрол върху болката е в комуникацията. Никой не знае колко Ви боли, освен Вас самия. По-голяма част от болките, свързани с онкологично заболяване могат успешно да бъдат излекувани.Със сигурност това ще се подобри значително качеството Ви на живот. Разговаряйтес други хора за раковата болка. Потърсете групи от местни хора, с които можете да споделите Вашето виждане или имат същите здравословни проблеми като Вас. Потърсете помощ за справянето с болката.

Много може да се направи за контрол на болката. Понякога процесът може да предизвика неудобство, някои обстоятелства свързани с Вашето лечение могат да направят така, че да не изглеждате за момент добре. Истината е, че може да се направи много, когато палиативните грижи и обезболяването работят заедно. Ако не получавате необходимото Ви облекчаване на болката, потърсете незабавно специалист по болката.

Настоящата публикация е информативна. Моля, ако се оплаквате от болки, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт – единствените специалисти, които могат да Ви помогнат да вземете правилното решение.

Bender et al (2008). What Patientswith Cancer Want to Know About Pain: A Qualitative

Study. Journal of Painand Symptom Management 35: 177-187.

National Institutes of Health,National Cancer Institute. Understanding Cancer Pain.

Publication number 00-45440 (2000)

www.britishpainsociety.org

Коментари