Публикация

Психологическият стрес подтиква към рисково поведение

В състояние на стрес повечето хора автоматично губят способността си да мислят рационално и да използват възможностите на мозъка за вземане на правилни решения.


В условия на криза много хора са загрижени за работата и спестяванията си, но в такава ситуация стресът води до влошаване на материалното състояние.

Психолози от американския Rutgers University установиха, че сериозният психологически стрес влияе негативно върху взимането на финансови решения и подтиква към рисково поведение.

Според експертите, в състояние на стрес повечето хора автоматично губят способносттта си да мислят рационално и да използват възможностите на мозъка за вземане на правилни решения.
Това в особено голяма степен важи за финансовите действия.Коментари