Публикация

ХVIII НАЦИОНАЛНА ГИНЕКОЛОГИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ще се проведе от 19 до 21.03.2015 г.

Близо 600 специалисти ще обсъждат злокачествените заболявания в гинекологията, минимално инвазивните оперативни техники, HPV инфекциите и овариалния карцином в Боровец. Форумът излиза с консенсус за поведението при миомна болест


Н А У Ч Н А  П Р О Г Р А М А

19.03.15 ЧЕТВЪРТЪК

12.00 – 19.00 РЕГИСТРАЦИЯ И НАСТАНЯВАНЕ

19.30 – 20.00 ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА проф. Ст. Иванов

20.00 – 24.00 КОКТЕЙЛ „ДОБРЕ ДОШЛИ“ в хотел „Самоков“ - Боровец 2

20.03.15 ПЕТЪК

09.00 – 09.45 I научна сесия ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ГИНЕКОЛОГИЯТА 

Председатели: Ст. Иванов, Бл. Пехливанов

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ. Валерианова З., СБАЛО, София - пленарна лекция ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ - СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ, ПРЕЖИВЯЕМОСТ И ПРОГНОЗА. Чакалова Г., СБАЛО, София - пленарна лекция

09.45 – 10.45 II научна сесия КОНСЕНСУС ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ МИОМНА БОЛЕСТ 

Научен панел в състав: доц. д-р Н. Василев, д.м., проф. д-р Ст. Иванов д.м.н., проф. д-р А. Николов, д.м., проф. д-р Бл. Пехливанов д.м.н., проф. д-р Я. Корновски, д.м.н., д-р Р. Велев, доц. И. Костов, д.м.

10.45 – 11.00 КАФЕ-ПАУЗА

11.00 – 12.00 Симпозиум на фирма Bayer JАYDESS - НОВА ЕРА В ДЪЛГОСРОЧНАТА КОНТРАЦЕПЦИЯ Модератор: проф. д-р А. Николов Гост-лектор: д-р Г. Коларов

12.00 – 13.00 Симпозиум на фирма Gedeon Richter BELARA - ХРОНИКА НА ЕДИН ПРЕДИЗВЕСТЕН ИЗБОР Модератор: проф. д-р А. Николов, Гост-лектор: д-р Г. Коларов

13.00 - 14.30 ОБЕДНА ПОЧИВКА

14.30 – 15.45 III Научна сесия МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНИ ОПЕРАТИВНИ ТЕХНИКИ 

Председатели: Г. Горчев, С. Томов

ХИРУРГИЯ СЪХРАНЯВАЩА ФЕРТИЛИТЕТА ПРИ ГРАНИЧНИ ЯЙЧНИКОВИ ТУМОРИ. Пехливанов Бл., МУ - Пловдив - пленарна лекция 

ЦИТОРЕДУКТИВНА ХИРУРГИЯ ПРИ КАРЦИНОМ НА ЯЙЧНИКА. Славов Св., Б. Славчев, П. Марков, С. Кедикова, В. Стойкова, СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД - София

ШЕСТ ГОДИШЕН ОПИТ С АСИСТИРАНА С РОБОТ РАДИКАЛНА ХИСТЕРЕКТОМИЯ И ОТВОРЕНА ХИРУРГИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА: СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ. Горчев Г., С. Томов, Л. Танчев, Т. Димитров, МУ - Плевен ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА АСИСТИРАНАТА С РОБОТ ХИРУРГИЯ ВЪРХУ ЛЕЧЕНИЕТО НА ЕНДОМЕТРИАЛНИЯ КАРЦИНОМ. Томов С., Г. Горчев, Л. Танчев, Т. Димитров, МУ - Плевен

ОТВОРЕНА ЛАПАРОСКОПИЯ – ИСТОРИЯ, ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, МЕТОДОЛОГИЯ. Ковачев С., А. Гановска, В. Атанасова, Н. Владов, В. Мутафчийски, С. Сергеев, ВМА - София; УМБАЛ „Софиямед“, София ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ЧЕСТОТАТА НА АДХЕЗИВНИЯ СИНДРОМ В ХОДА НА МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНИ ГИНЕКОЛОГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ. Танчев Л., Г. Горчев, С. Томов, М. Икономов, Т. Димитров, МУ - Плевен 1

15.45 - 16.00 КАФЕ-ПАУЗА

16.00 – 17.00 IV научна сесия HPV ИНФЕКЦИИ. ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ГИНЕКОЛОГИЯ Председатели: Н. Василев, М. Малинова

РОЛЯТА НА АГ СПЕЦИАЛИСТА ЗА УСПЕШЕН HPV ВАКСИНАЦИОНЕН ОБХВАТ. Василев Н. - презентация на фирма GSK 

HPV ВИРУСИ- РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Кълвачев З., София 

ПЪРВИ ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ДАННИ ЗА ТИПОВЕТЕ ЧОВЕШКИ ПАПИЛОМЕН ВИРУС В БЪЛГАРИЯ. Ковачев С., К. Славова, В. Славов, ВМА - София; „ГЕНИКА“ София 

HPV АСОЦИИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТЯХНАТА ПРОФИЛАКТИКА. Малинова М. - презентация на фирма MSD 

ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ - НОВОСТИ И КЛИНИЧНИ АКЦЕНТИ. Кедикова С., СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД - София КОРЕКЦИЯ НА ВРОДЕН ТОТАЛЕН ПРОЛАПС НА МАТКАТА ПРИ НОВОРОДЕНО - КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ И ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД. Трифонов И., Ж. Узунова, УМБАЛ „Ст. Киркович“, МБАЛ „Тракия“ - Стара Загора

17.00 - 17.10 ПАУЗА

17.10 – 18.30 V Научна сесия АКУШЕРСКА ТЕМАТИКА 

Председатели: А. Николов, Ж. Карагьозова

РОЛЯ НА МАЙЧИНОТО МЛЯКО И КЪРМЕНЕТО. МЕДИЦИНСКИ ПРОБЛЕМИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРЕЗ ЛАКТАЦИОННИЯ ПЕРИОД. Николов А., СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД - София 

PREGNACARE – ПЪЛНА, ПОПУЛЯРНА И ИЗПИТАНА ГАМА ОТ ВИТАМИНИ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА. Николов А., СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД - София - презентация на фирма DG Group МЕДИКАМЕНТОЗЕН АБОРТ И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ. Стойков Св., МУ - Плевен - презентация на фирма MLD 

НОРПРОЛАК – НЕЕРГОТАМИНОВ ОРИГИНАЛЕН ПРЕПАРАТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЯ. Маринов Б., СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД - София - презентация на фирма Aquachim 

ДЕФЕКТИ НА МАТОЧНАТА СТЕНА СЛЕД ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ. Новачков В., И. Бътева-Христова, В. Мазнейкова, МБАЛ „Св.София“ - София

I HAVE A DREAM!…КОГАТО МЕЧТАТА СТАВА РЕАЛНОСТ. Стойков Св., МУ - Плевен - презентация на фирма Новус ФЕМИБИОН - ВЕЧЕ В БЪЛГАРИЯ. Чучумишев В. - презентация на фирма Sevex

ЕКСПРЕСЕН АТФ МОНИТОРИНГ НА ХИГИЕНАТА В БОЛНИЦИ - презентация на фирма Biocom

20.00 – 01.00 ТЪРЖЕСТВЕНА ВЕЧЕРЯ

21.03.15 СЪБОТА

09.00 – 10.30 VI Научна сесия ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ 

Председатели: Я. Корновски, С. Иванов

РЕЦИДИВИ НА ЕПИТЕЛЕН ЯЙЧНИКОВ КАРЦИНОМ. Корновски Я., МУ - Варна, МБАЛ „Св. Анна - Варна“ АД - пленарна лекция 

РЕЦИДИВИ В ПАРААОРТАЛНИТЕ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ ПРИ ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ. Корновски Я., Е. Исмаил, Е. Ковачев, С. Иванов, С. Костов, МУ - Варна, МБАЛ „Св. Анна - Варна“ АД 

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА РАННИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ ОТ СТРАНА НА ЛИМФНАТА СИСТЕМА ПРИ РАДИКАЛНО ОПЕРИРАНИ ОНКОБОЛНИ В ОНКОГИНЕКОЛОГИЯТА. Хинкова Н., Г. Горчев, С. Томов, А. Йорданов, Д. Стратева, УМБАЛ „Г. Странски“, Плевен

СПЛЕНЕКТОМИЯ И ДИСТАЛНА ПАНКРЕАТЕКТОМИЯ ПРИ АВАНСИРАЛ И РЕЦИДИВИРАЩ ЕПИТЕЛЕН ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ СЪС ЗАСЯГАНЕ НА ЛЯВ ГОРЕН КВАДРАНТ НА КОРЕМА. Корновски Я., Е. Исмаил, С. Иванов, Е. Ковачев, С. Костов, МУ - Варна, МБАЛ „Св. Анна - Варна“ АД ДИАФРАГМАЛНА ХИРУРГИЯ ПРИ ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ. Корновски Я., Е. Исмаил, Е. Ковачев, С. Иванов, С. Костов, МУ - Варна, МБАЛ „Св. Анна - Варна“ АД 

ЗНАЧЕНИЕТО НА ТАЗОВАТА РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНА ИНВАЗИЯ ПРИ ЕПИТЕЛЕН ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ. Славчев С., Я. Корновски, Е. Софтова, МБАЛ „Св. Анна- Ва- рна“; МБАЛ „Св. Марина“ - Варна 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА КРЪВНИТЕ ГРУПИ ПРИ БОЛНИ С РАК НА ЯЙЧНИКА. Филипова И., Г. Чакалова, СБАЛО - София

10.30 – 10.45 КАФЕ ПАУЗА

10.45 – 12.45 VII. научна сесия РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА. РАЗНИ Председатели: Р. Димитров, С. Ковачев

ОПРЕДЕЛЯНЕ РИСКА ОТ РЕЦИДИВ ПРИ РАНЕН РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА IB1СТАДИЙ. Исмаил Е., Я. Корновски, С. Иванов, Е. Ковачев, С. Костов, МУ - Варна, МБАЛ „Св. Анна - Варна“ АД

УСЛОЖНЕНИЯ ОТ ЛЕЧЕНИЕТО НА РАНЕН И ЛОКАЛНО АВАНСИРАЛ РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА. Корновски Я., Е. Исмаил, Е. Ковачев, С. Иванов, С. Костов, МУ - Варна, МБАЛ „Св. Анна - Варна“ АД НЕВРОСЪХРАНЯВАЩА РАДИКАЛНА ХИСТЕРЕКТОМИЯ ПРИ РМШ – ПЕРИОПЕРАТИВНИ РЕЗУЛТАТИ. Корновски Я., Е. Исмаил, С. Иванов, Е. Ковачев, С. Костов, МУ - Варна, МБАЛ „Св. Анна - Варна“ АД 

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НЕЕНДОМЕТРОИДЕН ЕНДОМЕТРИАЛЕН КАРЦИНОМ. Исмаил Е., Я. Корновски, Е. Ковачев, С. Иванов, С. Костов, МУ - Варна, МБАЛ „Св. Анна - Варна“ АД ЛАПАРОСКОПСКО ТРЕТИРАНЕ НА ИСТМИКОЦЕЛЕ. Бечев Б., Н. Магунска, ПСАГБАЛ „Св. София“, САГБАЛ „Д-р Щерев“

МЕТОД НА „ПЛАСТРОН“ – НАШИЯТ ОПИТ С АЛОГРАФНА ТЕХНИКА ПРИ ОБЕМНИ ЦИСТОЦЕЛЕТА. Димов П., САГБАЛ „Шейново“ ЕАД - София 

СЕРУМНИ НИВА НА ХЕПСИДИН ПРИ ЕНДОМЕТРИОЗА. Манолов В., Б. Маринов, В. Василев, МУ - София, Катедра по Медицинска генетика, СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД - София, УБ „Александровска“ София 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННА ЯЙЧНИКОВА НЕДОСТАТЪЧНОСТ. Велева Г., И. Ибрям, Ж. Карагьозова, Ст. Иванов, СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД - София 11 MENOPACE – УК

MENOPACE – УКРОТЯВА МЕНОПАУЗАТА. Делчев Я. - презентация на фирма DG Group АЛТЕРНАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ВУЛВОВАГИНАЛНИ ИНФЕКЦИИ. Кузманов А., Национална референтна лаборатория МИКОЗИ и СПИ към НЦЗПБ, София - презентация на фирма Анджелини 

ДОНАФИЛ. ПРИ ПЕРСИСТИРАЩИ КАНДИДОЗИ. БЕЗ ЗАДЪНЕНИ УЛИЦИ. презентация на фирма Еволиа 

ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ИНФЕКЦИИ НА ПИКОЧНИТЕ ПЪТИЩА. ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ. презентация на фирма Бионорика

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

Проф. Ст. Иванов

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИЯ РИСК В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТКИ НАД 70 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ С ОНКОГИНЕКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА УСЛОЖНЕНИЯТА. Меламед В., Г. Чакалова СБАЛО, София

Прикачени файлове

Пълна програма за събитието

Коментари