Публикация

ХVIII НАЦИОНАЛНА ГИНЕКОЛОГИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ще се проведе от 19 до 21.03.2015 г.

ХVIII НАЦИОНАЛНА ГИНЕКОЛОГИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ще се проведе от 19 до  21.03.2015 г.

Близо 600 специалисти ще обсъждат злокачествените заболявания в гинекологията, минимално инвазивните оперативни техники, HPV инфекциите и овариалния карцином в Боровец. Форумът излиза с консенсус за поведението при миомна болест


Н А У Ч Н А  П Р О Г Р А М А

19.03.15 ЧЕТВЪРТЪК

12.00 – 19.00 РЕГИСТРАЦИЯ И НАСТАНЯВАНЕ

19.30 – 20.00 ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА проф. Ст. Иванов

20.00 – 24.00 КОКТЕЙЛ „ДОБРЕ ДОШЛИ“ в хотел „Самоков“ - Боровец 2

20.03.15 ПЕТЪК

09.00 – 09.45 I научна сесия ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ГИНЕКОЛОГИЯТА 

Председатели: Ст. Иванов, Бл. Пехливанов

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ. Валерианова З., СБАЛО, София - пленарна лекция ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ - СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ, ПРЕЖИВЯЕМОСТ И ПРОГНОЗА. Чакалова Г., СБАЛО, София - пленарна лекция

09.45 – 10.45 II научна сесия КОНСЕНСУС ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ МИОМНА БОЛЕСТ 

Научен панел в състав: доц. д-р Н. Василев, д.м., проф. д-р Ст. Иванов д.м.н., проф. д-р А. Николов, д.м., проф. д-р Бл. Пехливанов д.м.н., проф. д-р Я. Корновски, д.м.н., д-р Р. Велев, доц. И. Костов, д.м.

10.45 – 11.00 КАФЕ-ПАУЗА

11.00 – 12.00 Симпозиум на фирма Bayer JАYDESS - НОВА ЕРА В ДЪЛГОСРОЧНАТА КОНТРАЦЕПЦИЯ Модератор: проф. д-р А. Николов Гост-лектор: д-р Г. Коларов

12.00 – 13.00 Симпозиум на фирма Gedeon Richter BELARA - ХРОНИКА НА ЕДИН ПРЕДИЗВЕСТЕН ИЗБОР Модератор: проф. д-р А. Николов, Гост-лектор: д-р Г. Коларов

13.00 - 14.30 ОБЕДНА ПОЧИВКА

14.30 – 15.45 III Научна сесия МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНИ ОПЕРАТИВНИ ТЕХНИКИ 

Председатели: Г. Горчев, С. Томов

ХИРУРГИЯ СЪХРАНЯВАЩА ФЕРТИЛИТЕТА ПРИ ГРАНИЧНИ ЯЙЧНИКОВИ ТУМОРИ. Пехливанов Бл., МУ - Пловдив - пленарна лекция 

ЦИТОРЕДУКТИВНА ХИРУРГИЯ ПРИ КАРЦИНОМ НА ЯЙЧНИКА. Славов Св., Б. Славчев, П. Марков, С. Кедикова, В. Стойкова, СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД - София

ШЕСТ ГОДИШЕН ОПИТ С АСИСТИРАНА С РОБОТ РАДИКАЛНА ХИСТЕРЕКТОМИЯ И ОТВОРЕНА ХИРУРГИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА: СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ. Горчев Г., С. Томов, Л. Танчев, Т. Димитров, МУ - Плевен ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА АСИСТИРАНАТА С РОБОТ ХИРУРГИЯ ВЪРХУ ЛЕЧЕНИЕТО НА ЕНДОМЕТРИАЛНИЯ КАРЦИНОМ. Томов С., Г. Горчев, Л. Танчев, Т. Димитров, МУ - Плевен

ОТВОРЕНА ЛАПАРОСКОПИЯ – ИСТОРИЯ, ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, МЕТОДОЛОГИЯ. Ковачев С., А. Гановска, В. Атанасова, Н. Владов, В. Мутафчийски, С. Сергеев, ВМА - София; УМБАЛ „Софиямед“, София ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ЧЕСТОТАТА НА АДХЕЗИВНИЯ СИНДРОМ В ХОДА НА МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНИ ГИНЕКОЛОГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ. Танчев Л., Г. Горчев, С. Томов, М. Икономов, Т. Димитров, МУ - Плевен 1

15.45 - 16.00 КАФЕ-ПАУЗА

16.00 – 17.00 IV научна сесия HPV ИНФЕКЦИИ. ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ГИНЕКОЛОГИЯ Председатели: Н. Василев, М. Малинова

РОЛЯТА НА АГ СПЕЦИАЛИСТА ЗА УСПЕШЕН HPV ВАКСИНАЦИОНЕН ОБХВАТ. Василев Н. - презентация на фирма GSK 

HPV ВИРУСИ- РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Кълвачев З., София 

ПЪРВИ ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ДАННИ ЗА ТИПОВЕТЕ ЧОВЕШКИ ПАПИЛОМЕН ВИРУС В БЪЛГАРИЯ. Ковачев С., К. Славова, В. Славов, ВМА - София; „ГЕНИКА“ София 

HPV АСОЦИИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТЯХНАТА ПРОФИЛАКТИКА. Малинова М. - презентация на фирма MSD 

ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ - НОВОСТИ И КЛИНИЧНИ АКЦЕНТИ. Кедикова С., СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД - София КОРЕКЦИЯ НА ВРОДЕН ТОТАЛЕН ПРОЛАПС НА МАТКАТА ПРИ НОВОРОДЕНО - КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ И ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД. Трифонов И., Ж. Узунова, УМБАЛ „Ст. Киркович“, МБАЛ „Тракия“ - Стара Загора

17.00 - 17.10 ПАУЗА

17.10 – 18.30 V Научна сесия АКУШЕРСКА ТЕМАТИКА 

Председатели: А. Николов, Ж. Карагьозова

РОЛЯ НА МАЙЧИНОТО МЛЯКО И КЪРМЕНЕТО. МЕДИЦИНСКИ ПРОБЛЕМИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРЕЗ ЛАКТАЦИОННИЯ ПЕРИОД. Николов А., СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД - София 

PREGNACARE – ПЪЛНА, ПОПУЛЯРНА И ИЗПИТАНА ГАМА ОТ ВИТАМИНИ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА. Николов А., СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД - София - презентация на фирма DG Group МЕДИКАМЕНТОЗЕН АБОРТ И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ. Стойков Св., МУ - Плевен - презентация на фирма MLD 

НОРПРОЛАК – НЕЕРГОТАМИНОВ ОРИГИНАЛЕН ПРЕПАРАТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЯ. Маринов Б., СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД - София - презентация на фирма Aquachim 

ДЕФЕКТИ НА МАТОЧНАТА СТЕНА СЛЕД ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ. Новачков В., И. Бътева-Христова, В. Мазнейкова, МБАЛ „Св.София“ - София

I HAVE A DREAM!…КОГАТО МЕЧТАТА СТАВА РЕАЛНОСТ. Стойков Св., МУ - Плевен - презентация на фирма Новус ФЕМИБИОН - ВЕЧЕ В БЪЛГАРИЯ. Чучумишев В. - презентация на фирма Sevex

ЕКСПРЕСЕН АТФ МОНИТОРИНГ НА ХИГИЕНАТА В БОЛНИЦИ - презентация на фирма Biocom

20.00 – 01.00 ТЪРЖЕСТВЕНА ВЕЧЕРЯ

21.03.15 СЪБОТА

09.00 – 10.30 VI Научна сесия ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ 

Председатели: Я. Корновски, С. Иванов

РЕЦИДИВИ НА ЕПИТЕЛЕН ЯЙЧНИКОВ КАРЦИНОМ. Корновски Я., МУ - Варна, МБАЛ „Св. Анна - Варна“ АД - пленарна лекция 

РЕЦИДИВИ В ПАРААОРТАЛНИТЕ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ ПРИ ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ. Корновски Я., Е. Исмаил, Е. Ковачев, С. Иванов, С. Костов, МУ - Варна, МБАЛ „Св. Анна - Варна“ АД 

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА РАННИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ ОТ СТРАНА НА ЛИМФНАТА СИСТЕМА ПРИ РАДИКАЛНО ОПЕРИРАНИ ОНКОБОЛНИ В ОНКОГИНЕКОЛОГИЯТА. Хинкова Н., Г. Горчев, С. Томов, А. Йорданов, Д. Стратева, УМБАЛ „Г. Странски“, Плевен

СПЛЕНЕКТОМИЯ И ДИСТАЛНА ПАНКРЕАТЕКТОМИЯ ПРИ АВАНСИРАЛ И РЕЦИДИВИРАЩ ЕПИТЕЛЕН ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ СЪС ЗАСЯГАНЕ НА ЛЯВ ГОРЕН КВАДРАНТ НА КОРЕМА. Корновски Я., Е. Исмаил, С. Иванов, Е. Ковачев, С. Костов, МУ - Варна, МБАЛ „Св. Анна - Варна“ АД ДИАФРАГМАЛНА ХИРУРГИЯ ПРИ ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ. Корновски Я., Е. Исмаил, Е. Ковачев, С. Иванов, С. Костов, МУ - Варна, МБАЛ „Св. Анна - Варна“ АД 

ЗНАЧЕНИЕТО НА ТАЗОВАТА РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНА ИНВАЗИЯ ПРИ ЕПИТЕЛЕН ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ. Славчев С., Я. Корновски, Е. Софтова, МБАЛ „Св. Анна- Ва- рна“; МБАЛ „Св. Марина“ - Варна 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА КРЪВНИТЕ ГРУПИ ПРИ БОЛНИ С РАК НА ЯЙЧНИКА. Филипова И., Г. Чакалова, СБАЛО - София

10.30 – 10.45 КАФЕ ПАУЗА

10.45 – 12.45 VII. научна сесия РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА. РАЗНИ Председатели: Р. Димитров, С. Ковачев

ОПРЕДЕЛЯНЕ РИСКА ОТ РЕЦИДИВ ПРИ РАНЕН РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА IB1СТАДИЙ. Исмаил Е., Я. Корновски, С. Иванов, Е. Ковачев, С. Костов, МУ - Варна, МБАЛ „Св. Анна - Варна“ АД

УСЛОЖНЕНИЯ ОТ ЛЕЧЕНИЕТО НА РАНЕН И ЛОКАЛНО АВАНСИРАЛ РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА. Корновски Я., Е. Исмаил, Е. Ковачев, С. Иванов, С. Костов, МУ - Варна, МБАЛ „Св. Анна - Варна“ АД НЕВРОСЪХРАНЯВАЩА РАДИКАЛНА ХИСТЕРЕКТОМИЯ ПРИ РМШ – ПЕРИОПЕРАТИВНИ РЕЗУЛТАТИ. Корновски Я., Е. Исмаил, С. Иванов, Е. Ковачев, С. Костов, МУ - Варна, МБАЛ „Св. Анна - Варна“ АД 

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НЕЕНДОМЕТРОИДЕН ЕНДОМЕТРИАЛЕН КАРЦИНОМ. Исмаил Е., Я. Корновски, Е. Ковачев, С. Иванов, С. Костов, МУ - Варна, МБАЛ „Св. Анна - Варна“ АД ЛАПАРОСКОПСКО ТРЕТИРАНЕ НА ИСТМИКОЦЕЛЕ. Бечев Б., Н. Магунска, ПСАГБАЛ „Св. София“, САГБАЛ „Д-р Щерев“

МЕТОД НА „ПЛАСТРОН“ – НАШИЯТ ОПИТ С АЛОГРАФНА ТЕХНИКА ПРИ ОБЕМНИ ЦИСТОЦЕЛЕТА. Димов П., САГБАЛ „Шейново“ ЕАД - София 

СЕРУМНИ НИВА НА ХЕПСИДИН ПРИ ЕНДОМЕТРИОЗА. Манолов В., Б. Маринов, В. Василев, МУ - София, Катедра по Медицинска генетика, СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД - София, УБ „Александровска“ София 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННА ЯЙЧНИКОВА НЕДОСТАТЪЧНОСТ. Велева Г., И. Ибрям, Ж. Карагьозова, Ст. Иванов, СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД - София 11 MENOPACE – УК

MENOPACE – УКРОТЯВА МЕНОПАУЗАТА. Делчев Я. - презентация на фирма DG Group АЛТЕРНАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ВУЛВОВАГИНАЛНИ ИНФЕКЦИИ. Кузманов А., Национална референтна лаборатория МИКОЗИ и СПИ към НЦЗПБ, София - презентация на фирма Анджелини 

ДОНАФИЛ. ПРИ ПЕРСИСТИРАЩИ КАНДИДОЗИ. БЕЗ ЗАДЪНЕНИ УЛИЦИ. презентация на фирма Еволиа 

ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ИНФЕКЦИИ НА ПИКОЧНИТЕ ПЪТИЩА. ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ. презентация на фирма Бионорика

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

Проф. Ст. Иванов

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИЯ РИСК В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТКИ НАД 70 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ С ОНКОГИНЕКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА УСЛОЖНЕНИЯТА. Меламед В., Г. Чакалова СБАЛО, София

Коментари