Публикация

Попиващ ум- Методът Монтесори подготвя за реалния живот

Пенка Койчева е клиничен психолог в Медицински център "Детско здраве” и МБАЛ "Здравето” – София. Тя е юрист, съдебен експерт- психолог към съдебен район - София, външен специалист кризисни интервенции към Държавна агенция за закрила на детето.


Г-жо Койчева, какво представлява методът Монтесори?

Иска ми се да започна с един цитат на Малкия принц от едноименната книга на Екзюпери: „Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата е уморително все да им обясняват и обясняват“. Понякога сме толкова пораснали, че сме станали възрастни преждевременно. Kогато децата ни изберат и дойдат при нас, те пристигат в най-чистия си вид и превъзхождайки ни. Детският дух носи божествената същност, както никой друг и този заряд може да бъде недосегаем. Когато не знаем какво да правим, по-добре е да не правим нищо, поне да не пречим на този дух да се развива. Методът, разработен от д-р Мария Монтесори се прилага успешно по света както при деца с нормално невропсихично и физическо развитие, така и при деца с различни увреждания. Той е революционен, неповторим и уникален в същността си, обучава и възпитава детето по един различен начин, същевременно го стимулира, развива, разгръща и го подготвя реално за живота.

На какъв принцип действа?

Всяко откритие е процес. Развитието на детето – също. Ние го поставяме изначално в нашата среда. Детето започва да се развива в свят на гиганти, пригоден за тях, където всичко е „Гъливерско”. Най- подходящата среда за развитието на едно дете е подготвената среда. Тя е естествена, тя учи (а не ние), тя е достижимата, тя е първоначално попиваната. Средата трябва да бъде перфектна. В нея редът е безупречен, олющеното не съществува, липсващите части са забранени, материите са естествени. Децата ще заобичат средата, каквато са я попили през първите им три години. После те ще я смятат за нормална. Затова подготвената среда трябва да се стреми към съвършенство. Всичко трябва да бъде адаптирано в естествени размери. Картините по стените следва да бъдат на неговото ниво, в което то да умее да ги съзерцава, с реални образи.

Как да прилагаме метода?

До 6-годишната си възраст децата не правят разлика между фантазия и реалност. Средата е тяхната учителка. Поставете на стената нещо, което искате да научи – цифри, ноти, букви... Всяко малко дете преминава през етапи – „планове за развитие”. Етап 1(0-6г.) е най-важният, т. нар. Попиващ ум, който е разделен на:

  • 0-3 - подсъзнателен Попиващ ум;
  • 3-6- съзнателен Попиващ ум.

Когато детето е в концентрация, нашето присъствие следва да бъде незабележимо.Основна задача на възпитателя според Монтесори е да остави детето на свобода. Непоисканото вмешателство занижава автоматично самооценката на детето, спира правилното му развитие.Чувството за ред е нужно да се запазва всеки път по установения начин. Монтесори – методът е и метод за стимулиране на всички сетива. По Монтесори метод се учи внимателно, на стъпки, от просто към сложно, от конкретно към абстрактно, от цялото към частите му. Едва, след като детето може да си представи нещата, то може да работи с абсракция. Материалите за обучение са по един от вид. Един материал учи само на едно нещо и той подготвя към следващия етап на развитие. Те имат вграден контрол на грешката. Децата се очароват във вдъхновението си и основно чрез природата. Детето се развива движейки се, иначе неговата интелигентност закърнява. Важно е да се развиват неговите две ръце, т. нар. Фина моторика. Развитието на ръцете е улеснен портал към истинския свят и гаранция за успешно говорно развитие. Когато се движат двете ръце, се развиват двете полукълба на мозъка. Така стимулираме мускулната памет, която остава в подсъзнателната памет.

И така подготвяме детето за реалния живот?

Основната цел на Монтесори е подготовка на детето за реалния живот. Децата вършат една работа заради вътрешното удовлетворение, което получават, а не заради резултата.

Между 1,5- 2,5-тата си година те са чувствителни на малки предмети и забелязват всичко мъничко, дори невидимо за нас. Способни са да му се радват искрено и продължително.

Другите най-важни чувствителни периоди при децата са:

0-6г.: за език, 4-7г.: за математика, 2-6г.: за социални умения, 2-4г.: за ред, на 6г.: влизане в стадия на групата.

Ученето при децата е процес.

За да подпомогнем този процес, Монтесори-урокът е разделен на 3 части:

  1. Познавателна: (Назоваваме 2 до 3 неща, не повече – това е 1, това е 2, това е 3.)
  2. Казваме на детето - „покажи ми 3, после 2, после 1”. Започваме от последното, което сме назовали.
  3. Чак след това преминаваме през „Какво е това”, като изолираме само едно от назованото.

В никакъв случай детето не се манипулира с непремерени похвали, поощрения, награди. За същността на метода на Монтесори може да се говори още много.Това, което не може да се каже обаче, е най- същественото за него: ”Най-същественото е невидимо за очите! Най- същественото е видимо само със сърцето”. Тялото следва Духът! Това е метод-прозрение за истинската природа на децата, насочвани от просветени хора, виждащи отвъд сетивата, усещащи извънсетивно, движени от полъха на Божия дух.Този дух пренася във вековете посланията на Мария Монтесори и една от нейните молитви: „О, Господи, помогни ни да вникнем в тайните на детството, за да опознаем детето, да го обичаме и да му служим според законите на Твоята справедливост и да следваме Твоята воля!”.

" }-->

Коментари