Публикация

Наркотици и съвременното общество

Възникването на глобалната финансова криза и прерастването й в световна икономическа, води до - увеличаване на безработицата, социалната несигурност, нарастване броя на скитниците и бездомните, обезценяване на културните и морални норми и ценности


Непрестанният стрес и напрежение, водят до „бягства от реалността” чрез различни средства (алкохол, психоактивни вещества и др.). Проблемът с наркотиците в Европа се усложнява все повече предвид възникващите нови предизвикателства, които пораждат опасения за общественото здраве.» Договорът отЛисабон, който влезе в сила от 01 декември 2009г, определяпо нов начин функцията на Европейския съюз,да въвежда насокии даподпомага обмена на най-добри практикизаборбата с наркотиците. «В своя годишен анализ на проблема с наркотиците EMCDDA за пореден път се описва като цяло стабилна ситуация, характеризираща се с някои положителни признаци, що се отнася до по-традиционните наркотици. В техен противовес обаче се оформят нови заплахи, породени от синтетичните наркотици, в това число стимуланти, нови психоактивни вещества и лекарствени продукти, които заемат все по-отявлено място на променящия се европейски пазар на наркотиците.» През 2013 г. в Системата на ЕС за ранно предупреждение (EU–EWS) са нотифицирани за първи път 81 нови наркотични вещества. С това броят на наблюдаваните от агенцията нови наркотици надхвърля 350. Средното за Европа равнище на смъртността, причинена от свръхдоза наркотици, се оценява на 17 смъртни случая на милион души (на възраст 15–64 години), но това съотношение е придружено от големи национални вариации. В пет държави са отчетени над 50 смъртни случая на милион души, като най-високите равнища са в Естония (191 на милион) и в Норвегия (76 на милион), следвани от Ирландия (70 на милион), Швеция (63 на милион) и Финландия (58 на милион).

Доц.д-р Евгения Бързашка, дм

Д-р Олимпияда Станчева

Виж прикачения файл:

Прикачени файлове

NARCOT. 14.pptx

Коментари

Костадин Илиев
19 мар 2015 10:42

Много интересна статия