Публикация

Изпълнителната агенция по лекарствата е регулаторният орган по лекарствата в България (ВИДЕО)

Изпълнителната агенция по лекарствата е регулаторният орган по лекарствата в България (ВИДЕО)

ИАЛ оценява качеството, ефикасността и безопасността на лекарствата


Лекарствените продукти са биологично активни субстанции, чиято употреба изисква специфични познания. Оценката на качеството, ефикасността и безопасността на лекарствата и осигуряването на населението с качествени и безопасни лекарства на достъпни цени е приоритет на държавата. В България регулаторният орган, който оценява качеството, ефикасността и безопасността на лекарствата е Изпълнителната агенция по лекарствата. Тя гарантира, че на българския пазар има само качествени, ефикасни и безопасни лекарства, но те не само да достигнат по този начин до българския пациент, но те трябва да се употребяват безопасно и от него.

ИАЛ насърчава гражданите да се обръщат към агенцията с всякакви въпроси, касаещи качеството, ефикасността и безопасността на лекарствата и при нужда от лекарствена информация. Телефоните могат да бъдат намерени на сайта на агенцията.

Коментари