Публикация

Какво трябва да знаят пациентите с ракова болка (II част)

Болката от рак МОЖЕ да бъде спряна! Ако изпитвате болка, трябва да я познавате. Болката е различна, а всяка различна болка се нуждае от различно лекарство. Имате въпроси за раковата болка? Отговорите на някои от тях можете да намерите тук.


Болката може да се класифицира по различни начини. Различните заболявания се характеризират с различни видове болка. За пациентите с онкологично заболяване от значение са хроничната и „пробивната“ болка. Те се причиняват от действието на различни фактори. За да се справите по-добре – Вие или Ваш близък със заболяването си, за да си осигурите по-добро качество на живот в периода на Вашето лечение, трябва да познавате тези два вида ракова болка, да ги различавате и да ги коментирате с Вашия лекар.

Видът болка, който Вие изпитвате определя лечението, от което се нуждаете. Основните видове болка биват остра и хронична (за кратко време и запродължителен период от време).

Острата ракова болка 

е силна и продължава относително кратко време. Най-често чрез нея тялото сигнализира, че има някакъв проблем. Тази болка престава, когато бъде отстранен проблемът, който я причинява.

Хроничната (персистиращата) болка 

продължава доста по-дълго. Тя може да бъде лека или силна. Настоящата публикация е посветена главно на хроничната (персистираща) ракова болка, тъй като тя може сериозно да влоши качеството Ви на живот, ако не бъде лекувана.

Има и трети вид болка, която е много важна за контрола на хроничната. Някои пациенти, които страдат от хронични болки и приемат медикаменти за тяхното облекчаване, мога да имат т.н.“пробивна“ болка (breakthroughpain).

Този вид се наблюдава при пациенти, с хронична ракова болка, която периодично се „пробива“ от остра, краткотрайна болка (Моля, виж по-долу).

„Пробивна“ болка

Пациентите с ракова болка често отбелязват, че болката им се променя в течение на деня. Много хора с хронична ракова болка (продължила последните тримесеца) имат два вида болка: хронична (персистираща) и „пробивна“ (breakthrough). Хроничната болка обикновено се контролира чрез приемане на обезболяващи медикаменти през точно определено време в денонощието. „Пробивната“ не се повлиява от назначеното за хроничната болка лечение и медикаменти.

„Пробивната“ болка може да бъде различна за всеки човек. Обикновено не можеда се предвиди кога ще има прояви. По принцип тя е краткотрайна, с продължителност до час. Това може да се случи няколко пъти през деня, независимо от приеманите медикаменти за хроничната болка.

„Пробивната“ болка обикновено е резултат от същите причини като хроничната: от самото туморно образувание или от лечението на тумора. При някои пациенти се проявява само при извършването на определени действия – ходене, обличане. При други се появява неочаквано без ясна причина.

Контрол на хронична болка

За да подействат лекарствените средства срещу хронична болка, е необходимо по-продължително време.

Наричат се лекарства с „изменено/удължено освобождаване“ и се приемат през точно определен интервал от време - през 12 часа илил един път в денонощие. Дори в момента на приема да нямате болки, следва задължително да приемете следващата доза. По този начин ще си осигурите постоянно обезболяване и през деня, и през нощта. Този вид лекарства се произвеждат обикновено под формата на таблетки. Ако обезболяващото лекарство е под формата на пластири – подмяната се извършва през няколко дни, обичайно през 72 часа.

Лекарствата, използвани за контрол на хронична болка, постепенно освобождават лекарствената субстанция в тялото, контролирайки болката за продължителен период от време.

Контрол на „пробивната“ болка

По-добре е „пробивната“ болка да се контролира с обезболяващи медикаменти, които действат бързо за кратък период от време. Обичайно се приемат, когато има нужда, т.е. когато усетите „пробивна“ болка. Могат да бъдат наречени „бързодействащи“ лекарства, ефектът настъпва по-бързо в сравнение с лекарствата за хронична болка. Излъчват се от тялото за по-кратко време и имат по-малко странични ефекти.

Вие трябва да приемате тези лекарства веднага, след като почувствате болка и по този начин те започват да действат незабавно. Не чакайте болката да се засили, защото ще е трудно след това да я овладеете. Ако обичайно приеманата от Вас доза не успява да се справи с болката или ако мислите, че изпитвате „пробивна“ болка твърде често, разговаряйте за това с Вашия лекар или с Вашата медицинска сестра. Възможно е да се нуждаете от корекция на дозата или на времевия интервал на приемане на лекарството за хронична болка. Можете да приемате обезболяващия медикамент за „пробивна“ болка като превенция преди началото на такава, когато знаете че ще настъпи, например преди извършването наопределена физическа активност.

Защо моят лекар ми предписва едновременно два обезболяващи опиоидни медикамента?

След като бяха разграничени двата вида болка – хронична и „пробивна“, се установи че се повлияват от различни медикаменти. Това налага първо да се изпише един медикамент за хроничната Ви болка и друг - ако имате оплаквания от "пробивна" болка.

Хроничната болка обикновено се повлиява от медикаменти с „изменено/удължено действие“. Те се нуждаят от известно време, за да подействат, но Ви помагат да контролирате болката за часове и дори дни.

„Пробивната“ болка се повлиява от „бързо действащи“ медикаменти, коитотрябва да се приемат само, ако има нужда.

Те започват да действат много по-бързо, но и продължителността им на действие е краткотрайна.

Тези два типа лекарства трябва да работят едновременно, за да се справят с болката, която изпитвате в резултат на раковото заболяване или на лечението му.

Ако имам „пробивна“ болка, значи ли това че лекарствата, които приемам регулярно за хронична болка, не ми действат вече?

Не. „Пробивната“ болка в повечето случаи е много по-силна и нетърпима от хроничната. Запомнете, „пробивната“ болкае характерна за пациенти с ракова болка. Нормално е да се наблюдава, независимо че тези пациенти приемат в правилното време правилната доза от обезболяващия медикамент за хронична болка.

Ако проявите и зачестят повече от обичайно, уведомете за това Вашия лекар или сестра. В тези случаи вероятно се нуждаете от по-висока доза на обезболяващия медикамент за хронична болка.

Как да бъда сигурен, че приемам точната доза за „пробивна“ болка?

Вашето лекарство за „пробивна“ болка трябва да Ви осигурява необходимото обезболяване, без да е причина за значими странични реакции, като сънливост например. Ако не е налице този резултат или оплакванията Ви от „пробивна“ болка са повече от 4 пъти дневно, обърнете се към Вашия лекар.

Мога ли да приемам лекарствата си за хронична болка и за „пробивна“ болка по едно и също време?

Да, ако се нуждаете в момента на приема на лекарството за хронична болка и от такова за „пробивна“.

В противен случай, приемайте лекарството за хронична болка по назначения режим, а това за „пробивна“ – когато изпитатетакава. Винаги спазвайте точно инструкциите на Вашия лекар и Вашата медицинскасестра.

 

Настоящата публикация е информативна. Моля, ако сеоплаквате от болки, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт – единственитеспециалисти, които могат да Ви помогнат да вземете правилното решение.

www.painmed.org (American Academy of Pain Medicine (AAPM))

Cassileth BR, Keefe FJ.Integrative and Behavioral Approaches to the Treatment of Cancer-

Related Neuropathic Pain. Oncologist.2010;15(2):19-23.

Chambers WA. Nerve blocks inpalliative care. Br J Anaesth. 2008;101:95-100.

Davis MP. Recent development intherapeutics for breakthrough pain. Expert Rev Neurother.

2010;10(5):757-773.

Fairchild A, Chow E. Role ofradiation therapy and radiopharmaceuticals in bone metastases. Curr

Opin SupportPalliat Care.2007;1:169-173.

Abernathy A, Foley KM.Management of Cancer Pain. In DeVita VT Jr, Lawrence TS,

Rosenberge SA, eds. Cancer:Principles and Practice of Oncology, 9th Ed. 2011, Philadelphia,

Lippincott Williams and Wilkins.pp. 2426-2447.

Harsh V, Viswanathan A.Surgical/Radiological interventions for cancer pain. Curr Pain

Headache Rep.2013;17(5):331-337.

Kedlaya D, Reynolds L, WaldmanS. Epidural and intrathecal analgesia for cancer pain. Best Pract

Res ClinAnaesthesiol.2002;16:651-665.

Kroenke K, Theobald D, Wu J, etal. The association of depression and pain with health-related

quality of life, disability, andhealth care use in cancer patients. J Pain Symptom Manage.

2010;40(3):327-341.

Matthie N, McMillan SC. Pain: Adescriptive study in patients with cancer. Clin J Oncol Nurs.

2014;18(2):205-210.

National Cancer Institute. PainControl: Support for People with Cancer. Accessed at

www.cancer.gov/cancertopics/paincontrol/page1on April 1,2014.

National Comprehensive CancerNetwork Clinical Practice Guidelines in Oncology. Adult Cancer

Коментари