Публикация

В Александровска болница се намира единствено у нас отделение по костни и метаболитни заболявания (ВИДЕО)

Д-р Пламен Попиванов, началник на отделението: Като цяло костните метаболитни заболявания, най-известните сред които е остеопорозата, трябва да бъдат измерени количествено


В УМБАЛ "Александровска" се намира първото и за момента единственото по рода си отделение в България, което работи в областта на клиничната дензитометрия и костните метаболитни заболявания. Целта е да се развива нова област в медицината, която е иновативна и за света - костните метаболитни заболявания. Най-известното костно метаболитно заболяване е остеопорозата. Практически, бумът на костните метаболитни заболявания дойде, след като вече можеше да се измерва костната плътност, това се извършва със специални рентгенови апарати, които имат изключително слабо лъчево натоварване, което дава възможност да се правят изследвания и при деца. 

Коментари