Публикация

ВЛИЗА В СИЛА НОВ СПИСЪК С МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, КОИТО НЗОК ЗАПЛАЩА В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

НОВ СПИСЪК С МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, КОИТО НЗОК ЗАПЛАЩА В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ВЛИЗА НА 01. АПРИЛ, 2015 Г.


От 01.04. 2015 г. влиза в сила нов „Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболнична медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група“. Списъкът и Указанията за неговото прилагане са публикувани на сайта на НЗОК в рубрика „Лекарства“ – „Медицински изделия и диетични храни“.

Директорите на районните здравноосигурителни каси (РЗОК) са уведомили договорните партньори – изпълнители на медицинска помощ и аптеки за новия документ.

Коментари