Публикация

Повтарящи се имплантационни неуспехи - опит за класификация (ВИДЕО)

Презентация от XVI Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве - Боровец 2015 г.


Резюме:

Процесът на имплантация се явява ключов момент за успеха от лечение чрез асистирани репродуктивни техники. Чрез проучване на многобройните фактори и условия, необходими за протичането му се развива възможността за приложение на определени методики и персонализирано лечение на инфертилни двойки. При детайлното разглеждане на случаите с повтарящи се имплантационни неуспехи се стига до извода, че причините за тях са разнообразни и опитът за класификация ще бъде от полза за съставяне на алгоритми за поведение при конкретни диагностицирани нарушения. Целта на настоящата презентация е да обобщи възможните етиологични причини за повтарящи се имплантационни неуспехи и да подложи на дискусия предлаганите в литературата подходи за оптимизиране на имплантацията.

Коментари

Много земен човек! Бъдете жива и здрава,доц.Тимева!