Публикация

На 24 март се отбелязва Световния ден за борба с туберкулозата.

Световния ден за борба с туберкулозата.


Д-р Трошанова:Радвам, че в Бургас се започва изледване с Т-SPOT.TB тест в Медицинска лаборатория „ЛИНА”. Тест, който показва има ли заболяване на пациента от туберкулоза

На 24 март се отбелязва Световния ден за борба с туберкулозата.

Туберкулозата е една от най-древните болести, познати на човечеството. През 1993 година Световната здравна организация обявява туберкулозата за световен здравен проблем, който се нуждае от спешни мерки за действие. В тази връзка от МДЛ „ЛИНА” потърсихме д-р Евелина Трошанова с въпроси за заболяването, диагностицирането му, профилактиката и неговото лечение.

Д-р Евелина Трошанова е завършила медицина. Придобила е специалността „Пневмология и Фтизиатрия”, била е на специализация и в Клиниката "Сен Гален" в Швейцария. Д-р Трошанова е дългогодишен управител на Специализираната болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания в Бургас.

-Какви са епидемиологичните данни за заболеваемостта от туберкулоза в Бургаска област и каква е статистиката?

-През последните 7-8 години се наблюдава намаляване на заболеваемостта от туберкулоза в Бургаска област, което е в унисон с „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България” . Статистиката сочи, че заболеваемостта на 100 хил. души население през 2007 г. е 39,4, през 2011 г. – 27,0 , през 2013 г. − 23,2 и през 2014 г. имаме отново 23,2. Това показва, че с 15 пункта приблизително е намаляла заболеваемостта от туберкулоза в Бургаски регион.

-На какво се дължат положителните резултати спрямо предходни години?

-Първо, това е работата по Националната програма, при която съвсем активно се издирват болните пациенти и особено контактните на вече разболелите се. Това е от много голямо значение и води до положителни резултати, защото туберкулзата е едно бавно, постепенно, пълзящо заболяване и, когато се установи, вече са минали минимум 6 месеца от времето на заразяване. Затова нашата цел е, когато веднъж човекът се е разболял, ние да профилактираме и „санираме” неговото обкръжение. В тази връзка всяка година се правят дни на отворени врати около 24 март, отпределен от СЗО като Световен ден за борба с туберколозата. На 24 март 1986 г. е първото оповестяване на туберкулозния бактерий от Робърт Кох. Тогава той е съобщил, че е открил причината за „жълтата гостенка”, за която заслуга е и Нобелов лауреат. По този повод в целия свят се правят масови профилактични прегледи. Ние искаме да обърнем внимание на хората, които имат затруднен достъп до областния град, голямата болница и изследванията, затова обикновено ходим по градовете и селата. Имаме сформирани екипи, които обикалят по домовете на пациентите. За целта сме картографирали заболеваемостта, тоест, където има много заболели от туберкулоза в определения град и село и посещаваме на място пациента – както на неговата улица, така и на работното място. И според мен, причината за спада на заболеваемостта от туберкулоза, се дължи именно на тази изградена позитивна практика.

-Какво е особеното при туберкулозата за разлика от другите белодробни заболявания?

-Това е една въздушно-капкова инфекция. При туберколозата има някои особености - съществува скрит резервоар в организма на туберколозната инфекция. За да се докаже, че един пациент е заразен, се изисква много по-дълго време, отколкото за други заболявания.

-Какво трявба да знаем за общуването с туберкулозно болен, кои са източниците на зараза и в какво се изразяват симптомите на заболяването?

-Ние няма как да знаем на 100%, че с този, с когото работим или просто прекарваме продължително време, е болен или не. Първата реакция на организма е спадането на имунната система, което се подсилва и от лошия начин на хранене и ГМО-тата, замърсяванието на въздуха, липсата на почивка и време за възстановяване. При заболяване от туберкулоза се наблюдава кашлица, отслабване, немотивираност, изпотяване, затруднено дишане, болки в гърдите, температура, кръв при отхрачване и др.

-Факт ли е, че жертва на туберкулозата стават все по-често бедните прослойки на обществото?

-Определено е така. Това е едно социално значимо заболяване. Обхваща в по-голяма степен хората, които са по-бедни и имат по-неправилен начин на живот и хранене. Например, затворени колективи, общности като гетата. 70% от нашите пациенти са именно от тези слоеве на населението. Но туберколозното заболяване се наблюдава и при богатите.

-Какви са последиците от късното диагностициране и лечение на туберкулозата?

-Тук е мястото да кажа, че може да имаме една по-ниска заболеваемост от туберкулоза, но хората, които в момента се лекуват при нас, имат много тежки форми на туберколоза. Едни от най-страшните и разпространени форми. А това говори, че имаме късно оказана медицинска помощ. Независимо дали е късно потърсена.

Когато се стигне до кръв при отхрачване, се касае за напраднал стадий на болестта и, между другото, точно тогава най-често ни търсят. Проблемът на българина е, че обръща внимание на здравето си, когато загуби апетит и получи кървави храчки.

-Като споменахте за форми на туберкулозата, кои са най-често срещаните в Бургаска област?

-Радостно е, че в Бургас има малко форми на най-резистентната туберкулоза. Има един вид туберкулоза, която ще бъде бича на следващото десетилетие. За този вид туберкулоза нито един от досега откритите медикаменти не действа. Тези хора са обречени, ще страдат дълго и ще им се разпадат белите дробове. В България има такива случаи и по този повод държавата е взела всички мерки. В Габрово има специализирана болница, където се изпаращат точно тези паценти - за продължително лечение със специални медикаменти, които се отпускат от Световната здравна организация. Ние нямаме право да ги лекуваме в Бургас, което се отнася и за другите белодробни лечебни заведения в страната. Само в Габрово. Но за щастие вече има напълно излекувани пациенти. Другото хубаво нещо е, че на тези заболели от най-тежката туберкулоза, държавата отпуска ваучери за храна.

-В какво се изразява профилактиката на туберкулозното заболяването и как най-точно се откриват туберкулозните бактерии в организма?

Всяко новородено дете се имунизира още на първия ден след раждането си с БЦЖ- ваксина. На десетия месец след раждането се проверява дали има белег от тази ваксинация и, ако няма белег, се прави повторно манту, което представлява тест за имунитета на организма. Ако и това манту е отрицателно, го правим още веднъж. Проверката се прави в първи клас по същия начин – проба манту и при необходимост се извършва реваксинация. Прилага се и в последния гимназиален клас.

В това се изразява първичната профилактика на детската туберкулоза. Постигнатите резулати са положителни и се наблюдава спад до минимум на детската туберкулоза. Имаме 1-2 заболели деца на година, което е нищо за 420-хилядна област.

За всеки един предизвикващ съмнение за туберкулоза човек, както и за всички, които започват работа в обществени организации, занимават се с дейности, които предполагат общуването с голям брой хора, като бармани, сервитьори, магазинери - на тях задължително се прави манту.

Но пробата на Манту е един не толкова специфичен тест за доказване на прясна туберколозна инфекция. Разбрах, че в Бургас се започва изследване с Т-SPOT.TB тест в Медицинска лаборатория „ЛИНА”. Това е исзледването, което ще ни докаже, именно при тези гранични стойности, когато ние, докторите, гледаме снимката и казваме, че няма туберкулоза, но мантуто е положително и не знаем какво става вътре в организма, има ли пациента туберкулозна инфекция. Защото туберкулозата е велика артистка. Тя се появява под всякакви форми. Белодробната форма е по-лесна за диагностика, но другите форми на туберкулоза - на костите, на мозъка, на очите, на ларингса, на бъбреците, няма как да ги видим и е по-трудно да вземем материал. И в тези случаи е голяма ролята на Т-SPOT.TB ТЕСТА (от групата на т.нар. „IGRA-тестове”, с който можем да докажем прясна туберкулозна инфекция, без тя да има видими белези, без да има каверна в белия дроб и патологии от другите органи. И когато това се установи с Т-SPOT.TB, ние започваме да лекуваме прясното туберкулозно заболяване. По този начин ще спрем и разпространението на инфекцията сред други хора.

На 24 март, когато е Световния ден за борба с туберкулозата, в Специализираната болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания има ден на отворените врати и всеки, който желае, може да заповяда, информира д-р Трошанова.

Коментари