Публикация

Мероприятие на НСОПЛБ Плевен

25 Април 2015г.


Националното Сдружение на ОПЛ в България ще проведе научно мероприятие в град Плевен на 25.04.2015г. По време на конференцията ще бъдат изнесени лекции на водещи специалисти поканени от НСОПЛБ.

Коментари