Публикация

Централна и Източноевропейска конференция по болнична хигиена и безопасност на пациентите

Водеща фигура бе проф. Дидие Пите, който представи в глобален мащаб влиянието на хигиената на ръцете на медицинския персонал в ограничаване на вътреболничните инфекции и антибиотичната резистентност


На 3 и 4 март т. г. във Виена се проведе първото издание на Централна и Източноевропейска конференция по болнична хигиена и безопасност на пациентите. Форумът бе организиран от фондация "Zemmelweis" с оглед обединяване на усилията на страните от този регион в превенцията и контрола на инфекциите, свързани с медицинското обслужване. 

Доклади изнесоха световни експерти и специалисти в областта на нозокомиалните инфекции. Водеща фигура бе проф. Дидие Пите, който представи в глобален мащаб влиянието на хигиената на ръцете на медицинския персонал в ограничаване на вътреболничните инфекции и антибиотичната резистентност. 

Той оглавява колабориращ център на СЗО в Женева с активности на Глобалния алианс за безопасност на пациентите. Проф. Пите е основен двигател на световната инициатива "Спаси живот - почисти ръцете си" (Save lives - clean your hands). 

БулНозо включи множество български болници в тази инициатива. Признание за нашата страна беше поканата за участие в панелна дискусия на председателя на БулНозо - доц. Росица Вачева. Интервю с доц. Вачева е публикувано на официалната страница на фондация на zemmelweis  

" }-->
Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Болнична хигиена Централна и Източноевропейска БулНозо нозокомиални инфекции вътреболнични инфекции Виена zemmelweis доц. Росица Вачева

Коментари