Публикация

Нов тест открива наличието на туберкулоза в организма

Нов тест открива наличието на туберкулоза в организма


В целия свят туберкулозата е водеща причина за смъртта на всеки втори инфекциозно болен човек, като всяка година от нея умират около 3 милиона души в света.Обявеният от Световната здравна организация 24 март за Световен ден за борба с туберкулозата е изключителна възможност за фокусиране вниманието върху голямото предизвикателство за борба с туберкулозата в глобален, национален и регионален мащаб. Тук е мястото да съобщим, че Медико-диагностична лаборатория „ЛИНА” е първата лаборатория в Югоизточна България, която започва да работи с лабораторния тест Т-SPOT.TB, който детектира туберкулозните бактерии в организма. Повече за този тест ще научим от д-р Сашка Михайлова...

Д-р Сашка Михайлова, д. м. е микробиолог в МДЛ ЛИНА. Тя е автор на повече от 25 научни публикации и има над 50 участия в научни форуми у нас и в чужбина. Д-р Михайлова е провела индивидуални обучения за овладяване на високотехнологични диагностични методи в Белгия, Швеция и Шотландия. Завършила е специализирани курсове в Австрия, Англия, Германия, Испания и Италия. Тя е един от малкото специалисти в България, които са обучени и сертифицирани директно от представители на Oxford Immunotec, UK – фирмата, която е създала и предлага Т-SPOT.TB.

 • Д-р Михайлова, какво представлява Т-SPOT.TB?
 • Т-SPOT.TB е лабораторен тест за откриване на кръвни клетки (Т-ефекторни лимфоцити), отговарящи на стимулация с антигени на Mycobacterium tuberculosis. Тестът се базира на ELISPOT метода, който може да установи една/60 000 от търсените кръвни клетки. Това го прави значително по-надежден в сравнение с конвенционалните ELISА методи. Той е предназначен за употреба като помощно средство за диагностициране на туберкулозна инфекция.
 • В какви случаи се препоръчва използването на Т-SPOT.TB?
 • Европейският център за превенция и контрол на заболяванията определя много точно показанията за прилагане на теста. Те могат да се обобщят по следния начин:
 1. При съмнение за туберкулозна инфекция, с белодробна и извънбелодробна локализация, независимо дали е клинично проявена или не.
 2. При деца с неясно температурно състояние без разлика на възрастта им.
 3. При HIV-серопозитивни индивиди.
 4. При хора, които провеждат лечение, потискащо имунната система.
 5. При пациенти след трансплантация, на хемодиализа, с диабет, с хематологични и неопластични заболявания.
 • Всички са чували за кожната проба на Манту, която се използва повече от 100 години в медицината. Какви предимства има Т-SPOT.TB пред нея?
 • Новият тест се характеризира с по-висока чувствителност и специфичност. Чувствителността измерва възможността на един тест да открие правилно индивидите, които имат определено заболяване. Специфичността показва възможността на даден тест да идентифицира правилно индивидите, които нямат търсеното заболяване. Т-SPOT.TB не дава кръстосани реакции с ваксината срещу туберкулоза, както и с нетуберкулозните бактерии, които нормално се откриват в околната среда. Пациентът е необходимо да посети само веднъж лабораторията за вземане на кръв, докато при кожната проба са задължителни две посещения. Отчитането на теста Манту се характеризира със значителен субективизъм. Резултатите от Т-SPOT.TB се фотографират, дигиталните изображения се запазват и е възможен ретроспективен качествен контрол.
 • Доколко разпространен е Т-SPOT.TB?
 • Тестът се предлага в повече от 1000 лаборатории в света. Понастоящем само три лаборатории в България работят по тази методика. Скоро МДЛ „Лина“ ще стане четвъртата лаборатория в страната, която ще предлага теста.
" }-->

Коментари